Advert
Advert
Kadın olmak zordur
Rabia Uyğur

Kadın olmak zordur

Bu içerik 148 kez okundu.

Suç­tur kadın olmak. Çünkü her­ke­sin sahip olmak is­te­di­ği bir be­de­nin var­dır.

Suç­tur kadın olmak. Çünkü her­ke­sin sahip olmak is­te­di­ği bir be­de­nin var­dır.

 

 Ko­ru­mak zo­run­da ol­du­ğun bir na­mu­sun ve sev­me­ye ya­sak­lı tö­re­le­rin. Adam gibi adam der­ler de, kadın gibi kadın de­mez­ler me­se­la Taş gibi der­ler. Soğuk olmak zo­run­da­dır, his­set­me­me­si ge­re­kir, iyi gö­zük­me­li­dir ama öyle çok id­di­alı da ol­ma­ma­sı ge­re­kir. Er­ke­ğin ya­nın­da ye­ri­ni

bil­me­li­dir.

 

Kadın olmak suç­tur bu ha­yat­ta. Se­ver­sin d...​eli der­ler, sev­mez­sin kötü der­ler. Elde eder­ler basit olur­sun, elde ede­me­dik­le­rin­de ko­nuş­ma­la­ra meze olur­sun. Su­sar­sın bir şey bil­mi­yor der­ler, sus­maz­sın dili uzun der­ler.

 

Erkek olmak do­ğuş­tan bir güç­tür, kadın olmak ek­sik­lik­tir, güç­süz­lük­tür. Eksik etek­tir kadın Aklı ermez, gözü açıl­ma­ma­lı, sır­tın­dan sopa kar­nın­dan sıpa eksik ol­ma­ma­lı­dır. Kadın, şey­ta­na açı­lan ka­pı­dır çünkü. O ka­pı­yı, ka­dı­na aç­tırt­ma­ma­lı.

... Oysa er­kek­tir ka­dı­nı eksik hale ge­ti­ren, na­mu­su­nu alıp etek al­tı­na iten, inanç­la­rı­nı yok eden. Er­kek­tir bir me­lek­ten şey­tan ya­rat­ma­sı­nı bilen.

Kadın olmak ete­ği­ni uzun tut­mak­tır, baş­ka­la­rı­nın gü­nah­la­rı­nın be­de­li­ni ken­di­si­nin öde­me­si­dir.

 

Kadın yü­zey­sel­dir gö­rü­nür­de ve kar­ma­şık­tır er­kek­ten is­te­di­ği şey­ler­de Oysa kadın de­rin­dir ve de­ri­ne dal­ma­sı­nı bilen vur­gun yeme ih­ti­ma­li­ni de göze ala­bil­me­li­dir.

Ce­sur­dur kadın, erkek gibi tar­tıp biç­mez. Se­vi­yor­sa bo­dos­la­ma atlar, sev­di­ği için tüm en­gel­le­ri aşar.

Oysa erkek kor­kak­tır. Ne ka­dı­nın il­gi­si­ni kay­bet­mek ister ne de ona bir ge­lecek vaat eder Ye­dek­te tutar. Daha iyi­si­ni bu­la­maz­sa, eli­nin al­tın­da­ki ile idare eder.

Kadın kar­ma­şık gibi gö­zü­kür ama is­te­di­ği üç şey; sevgi, sa­da­kat, dü­rüst­lük­tür.NAZIM HİKMET RAN’IN DEDİĞİ GİBİ KADIN OLMAK suç­tur.

 

Bu ül­ke­de kadın olmak ha­ya­tı­nı­zın her ala­nın­da var ola­bil­mek için mü­ca­de­le etmek zo­run­da kal­mak­tır.Ha­ya­tı­nı­zın her ala­nın“Ben de varım!“diye hay­kır­mak is­te­mek­tir.​Bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan se­si­nin hep

kı­sıl­ma­sı­dır.

 

Öteki ol­ma­ya zor­lan­mak­ta­dır. kı­sa­ca­sı kadın olmak zor­dur bu ül­ke­de kadın olmak “Nefes alı­yor­sak umut var de­mek­tir,”der­ler ya, bu ül­ke­de ka­dın­san ve tüm kö­tü­lük­le­re rağ­men hala nefes ala­bi­lir­san umut değil de şan­sın var de­mek­tir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ödemiş de Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Ödemiş de Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Suriye ordusu  birkaç saat içinde Afrin'e girecek iddiası
Suriye ordusu birkaç saat içinde Afrin'e girecek iddiası
şanlıurfa urfa