GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-11-2016 15:31   Güncelleme : 30-11-2016 15:31

GTHB AİLESİ ATAMA BEKLİYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına atama bekleyen 70 bini aşkın işsiz, Gıda mühendisleri, 21 branşlı Zıraat mühendisleri, Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, Veteriner hekimleri olarak sesimizi duyurmak istiyoruz.

GTHB AİLESİ ATAMA BEKLİYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik, göreve başladığından beri sadece 1677 sözleşmeli personel almıştır. Bakanlık bu süre zarfı içerisinde ; 21 branşlı Ziraat Mühendislerine 550 atama, Veteriner Hekim 566 , Gıda Mühendisi 400, Su Ürünleri Mühendisi 80 , 10 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, 71 Harita Mühendisi personel alımı gerçekleştirdi.

 

- Gıda denetimi sorunu olan ülkemizde 400 gıda mühendisi alımı oldukça azdır. İnsanlığın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi temel ihtiyacı olan güvenli gıdanın üretimi , temini, kontrolü ve denetiminin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Böylesine önemli bir konuda bizim gibi binlerce işsiz Gıda Mühendisi varken, atama ve istihdam beklerken kamuoyunda her gün beslenmek için aldığımız gıdaların sağlıklı olmadığı, gıda güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uyulmadığı iddiaları gündeme gelmekte ve gıda terörü çığ gibi büyümektedir. Bu konu hem halk sağlığı açısından hem de bu işin eğitimini almış biz Gıda Mühendisleri açısından oldukça önemlidir. Bu durumla beraber biz Gıda Mühendisleri atanmak istiyoruz ve bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Gıda Mühendisi sayısı oldukça azdır. Gıda denetimini yapan gıda kontrolörlerinin büyük çoğunluğu  Gıda Mühendisi bile değildir. Bu çok büyük bir yanlış ve haksızlıktır. Binlerce işsiz Gıda Mühendisi varken zehirlenme haberleri ve denetimsizlik kamuoyunda sıklıkla görülmeye başlanmıştır.

Bakanlık tarafından taklit ve tağşiş yapan firmalar açıklanmaktadır ama tüketici bu açıklama esnasında o ürünleri çoktan tüketmiş olmaktadır. Böyle sonradan açıklamalar yapmak yerine taklit ve tağşişi önlemek daha anlamlı ve daha kolay değil midir ? Gıda kaynaklı zehirlenmelerin ve intoksikasyonların bütçeye yükü her geçen gün artmaktadır bütün bunların ışığında artan gıda zehirlenmelerinin gıda denetimlerinin Gıda mühendisleri tarafından yapılması gerektiğini göstermiyor mu ? Biz Gıda Mühendisleri olarak buna dur demek istiyoruz ve devlet kadrosu istiyoruz ancak bu şekilde bunun önüne geçebiliriz. Yıllarca Gıda Mühendisleri olarak çok mağdur olduk. Yüz binlerce Gıda işletmesini 5 bin kişiyle denetlemek ve bunun % 25 inin Gıda Mühendisi olması ne kadar doğrudur ? Biz milletimiz için daha faydalı olacağız. Bu yüzden kamuda yer almak istiyoruz. Son günlerde tüm bakanlıklar atama haberleri yayınlarken biz hala bekliyoruz bizler de atama istiyoruz. Lütfen bu konuda bize destek olur musunuz ? Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına toplamda 10 Bin atama olmasını istiyoruz. Maliye bakanlığı ve GTHB bakanımızdan atama müjdesi bekliyoruz. Saygılar.

 

-Ziraat mühendisleri için 21 branş birleştirilmiş ve sadece 550 kadro verilmiştir.Tarım ve hayvancılık da modern ülke olma yolunda ilerlerken,21 branşa verilen bu kadro çok düşüktür. GTHB geçtiğimiz günlerde yaptığı çeşitli duyurular ile 2017 yılına yeni iki projenin uygulanması ile gireceğini belirtmiştir. Yeni modele göre her tarım işletmesine bir teknik personel desteği hizmeti verilecek ve bitkisel  ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümü Havza bazlı  destekleme modeli ile desteklenecektir. Havza bazlı destekleme modeli dikkate alındığında bu modelde aktif olarak kırsalda görev yapacak Ziraat mühendisleri gerçek uzmanlık alanı olan alt bölümlerine göre görevlendirilmelidir. Bu konuda 21 branşlı Ziraat Mühendislerinin alanlarına göre istihdamı öngörülmelidir. GTHB ‘nin iki yeni modeli olan Tarımsal işletme danışmanlığı ve Havza bazlı destekleme modelinin ülke genelinde uygulanabilmesi için yeterli Ziraat mühendisi personeli yoktur. Bu projeler bu işin eğitimini almış binlerce işsiz Ziraat Mühendisi için umut olmuştur. Ziraat mühendisleri ya işsiz yada kendi mesleklerini yapamıyorlar. Tarım bakanlığı boş kadrosu olmasına rağmen ve işletme bazlı modele geçmesine rağmen alım yapmıyor, dikkatinizi çekiyorum ihtiyaç olmasına rağmen ve bu kadar işsiz olmasına rağmen alım yapmıyor. Tarım ülkesi olan Türkiye'de neden GTHB ziraat mühendisi istihdam etmiyor, yıllardır işsiz güçsüz geziyoruz. Bakanlığın bu projeleri için Ziraat mühendisleri hayati öneme sahiptir ve hakkı olan devlet kadrosu Ziraat Mühendislerine verilmelidir. Lütfen bu konuda bize destek olur musunuz ? Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına toplamda 10 Bin atama olmasını istiyoruz. Maliye bakanlığı ve GTHB bakanımızdan atama müjdesi bekliyoruz. Saygılar.

 

-Bizler Su Ürünleri Mühendisliği mezunuyuz. Ülkemiz sayısız akarsu kaynağı ve üç tarafı denizlerle çevrili olduğu halde yeterince denetim olmamasından dolayı doğal kaynaklar verimsiz kullanılmakta ve tahrip edilmektedir. Ayrıca ülkemizde yapılan yetiştiricilik, avcılık ve işleme gibi konularda yeterince kalifiye mühendis istihdamı olmaması nedeniyle bir çok sorun yaşanmaktadır. Bilinçsiz ve kontrolsüz avcılık nedeniyle rezervler tükenmekte sektörün ileri taşınmasında büyük engeller oluşmaktadır. Bu ve bunun gibi konuların çözümünün en önemli yollarından biri bu işin eğitimini almış Su Ürünleri Mühendislerinin istihdamının arttırılmasıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler  bu kurumlarda bizlere de yer verilmesini istiyoruz. . Lütfen bu konuda bize destek olur musunuz ? Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına toplamda 10 Bin atama olmasını istiyoruz. Maliye bakanlığı ve GTHB bakanımızdan atama müjdesi bekliyoruz. Saygılar.

 

--Bizler Veteriner Hekimler olarak 5 yıllık çok zor bir eğitimden geçiyoruz. Ailelerimizle birlikte maddi ve manevi olarak yıpranıyoruz. Zorlu eğitim sürecinin yanında KPSS sınavına hazırlanıp birde onun için çaba sarfediyoruz. Eğitim süreci tamamlandığında da verdiğimiz emeklerin karşılığını almak istiyoruz. Hayvancılık sektörü, hayvan sağlığı, zoonoz hastalıklar, doğanın ve hayvanların korunması ve gümrük kapılarında canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrolleri açısından Veteriner Hekimler oldukça önemlidir. Tarımsal işletme danışmanlığı projesi ve Milli tarım ve hayvancılık seferberliği için oldukça Veteriner Hekim açığı vardır ve devlet kadrosu bizim hakkımızdır. İhtiyaç duyulan personelde en son yapılan 566 veteriner hekim ataması yetersizdir. Ayrıca GTHB ülkemizin büyük sorunlarından olan salgın hastalıklarla mücadele etmek için Veteriner Hekim personel alımı yapmak zorundadır. Lütfen bu konuda bize destek olur musunuz ? Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığına toplamda 10 Bin atama olmasını istiyoruz. Maliye bakanlığı ve GTHB bakanımızdan atama müjdesi bekliyoruz. Saygılar.

 

3071 personel alımının 1677 işe alım sürecini tamamladı. Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi, ve Teknikerler tarafından geriye kalan 1394 personel alımının yapılması beklenmektedir. Ancak alınacak personel sayısının yetersizliğinden dolayı birçok mühendis bakanlığın uzun süredir yüksek sayıda personel alınmadığından bu konu da sürekli mail atmakta ve sosyal ağlarda seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. 70 Bini aşkın mezun, 20 bin boş kadrosu olan bakanlığa atama beklemektedir. 2014 KPSS puanı ile mayıs ayında atama yapılmıştır. Dikkat edilmesi gereken, 2016 puanını alabilmek için 2 yıl boyunca çalışmış her branşın mezunları, artık bekletilmek istememektedirler. 2016 bitmeden ilk alımın yapılmasını, 2017 bütçesine de ikinci büyük alımın yapılmasını beklemektedirler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına atama bekleyenlerin talebi 2016-2017 de toplam 10 bin personel alım olması yönündedir. Her bakanlık on binlerce alımı her yıl yapmakta,GTHB bu konuda çok yavaş kalmaktadır. Bizleri üreticimize, köylümüze, gıdamıza, toprağımıza, hayvancılığımıza kavuşturunuz.

Ülke ekonomisine yük değil, GÜÇ KATMAK için hazırız.

GTHB ATAMA BEKLEYEN TÜM BRANŞLAR