Alın teriyle geçimini temin eden çalışanlarımızın emeği kutsal bir değerdir ve haklarının korunması toplumsal refahımızın temel unsurlarındandır. Devletimiz son yıllarda, işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarının güvence altına alınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atmaktadır. Bu çabalar, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Dünya genelinde kutlanan 1 Mayıs gününün, ülkemizde de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması, devletimizin emeğe ve iş gücüne verdiği önemi bir kez daha göstermektedir. 

Bizler; alın terinin ve emeğin kutsallığına verdiğimiz önemle işçinin ve çalışanın hakkını koruma kültürünü benimsemiş bir milletiz. Adaletin ve toplumsal huzurun sağlanması için, bu değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak da bizim için büyük bir sorumluluktur.

Bu duygu ve düşüncelerimle; gece gündüz demeden çalışan, ülke ekonomimize ve toplumsal refahımıza katkı sağlayan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı temenni ediyorum.