EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-05-2017 12:29   Güncelleme : 23-05-2017 12:29

Gap Bölgesinde Nitelikli Gıda Ürünleri Projesi Tanıtım Toplantası Gaziantep `te Yapıldı

Katılanlar ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ,Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit,Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ,GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Gaziantep Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat

Gap Bölgesinde Nitelikli Gıda Ürünleri  Projesi  Tanıtım Toplantası Gaziantep `te Yapıldı

 

ABDULLAH YİĞİT –GAZİANTEP 
AB-Türkiye ortaklığında desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programında yer alan ve nihai yararlanıcısı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olan  Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi tanıtım toplantılarının ikincisi 22 Mayıs 2017’de Gaziantep’te yapıldı.


Katılanlar ise  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ,Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit,Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ,GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Gaziantep Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gültekin Serdar Tolay,Oğuzeli ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü Ahmet Pınar ,ve çok sayıda stk temsilcileri ve kurum amirleri ile basın mensupları katıldı .

 


Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak İllerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini  Etkinleştirme Projesi kapsamındaki tanıtım toplantılarının ilki  16 Mayıs 2017’de Mardin’de yapılmıştı. 22 Mayıs 2017’deGaziantep’te yapılan ikinci toplantının ardından Proje,24 Mayıs 2017 tarihinde Şanlıurfa’da ve 26 Mayıs 2017 tarihinde  Diyarbakır’da  yapılacak tanıtım toplantıları ile kamuoyuna ve KOBİ’lere duyurulacak.

Gastronomi alanının önde gelen uzmanları, gıda profesyonelleri, ünü sınırları aşan şefler, tadım uzmanları ve kanaat önderlerinin konuşmacı olarak yer alacağı etkinlikler ile projenin bölgedeki paydaşlara kapsamlı şekilde tanıtılması ve nitelikli gıda ürünlerinin önemine dikkat çekilerek proje ile bölge üreticilerine sağlanacak avantajların anlatılması hedefleniyor. 

Gastronomi dünyasının ünlü isimleri Gaziantepli üreticilerle buluşuyor

22 Mayıs 2017’de bir özel hotelde  gerçekleşen  tanıtım  toplantısında   et profesörü olarak da tanınan Günaydın Et ve Restoranlar Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı, yazar ve Araştırmacı Adnan Şahin ve tadım uzmanı Ferudun  Kaykı Gaziantep `li üreticilerlebuluşarak   bilgi ve deneyimlerini  aktardılar.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil Yaptığı Açılış Konuşmasında Şunları Söyledi.
Karahocagil ,Avrupa Birliği ve Türkiye fonlarıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülenGüneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi’nin tanıtım ve açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi,Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla oluşturuldu. Proje kapsamında öncelikle bölgeye özgü, ulusal ve uluslararası pazarlarda satılabilecek nitelikli ürünlerin belirlenmesi ve bunlararasından seçilecek ürünlerile GAP Bölgesi Nitelikli Gıda Kümesi oluşturulması hedefleniyor. 
Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt İlleri proje kapsamında, projenin merkezi ise Şanlıurfa.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomik kalkınma ve yaşam standartları göz önüne alındığında, oldukça önemli bölgesel avantajlara sahip olmasına rağmen yeterli rekabet edebilirlik düzeyine henüz ulaşamadı. Hepimizin bildiği gibi,işgücünün niteliği, sermaye birikimi, kurumsallaşmadaki eksiklikler, kırsal göç, işsizlik ve benzeri konular bölgenin gelişim sürecini yavaşlatmakta. Ancak yine hepimizin bildiği bazı başka gerçekler daha var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi,güçlü tarihi ve kültürel mirasa, yüksek turizm potansiyeline ve eşsiz bir gastronomi kültürüne sahip. Tüm bunların yanı sıra zengin doğal kaynakları, verimli toprakları, stratejik konumu ve yerel halkının girişimcilik ruhu bölgenin oldukçaciddi bir atılım ve gelişme potansiyeline sahip olduğuna işaret etmekte.
Bu potansiyelin harekete geçirilmesi için gereken ortak vizyon GAP Bölgesi için hazırlanan Rekabet Gündem’inde belirlenmiş ve bu çalışmada kümelenme ve ağ oluşturma tekniklerinin uygulanması teşvik edilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi, belli bir ekonomik alanda çalışan işletme ve kurumların bir araya gelerek ortak bir vizyon ve hedefe yönelmelerini sağlayacaktır.
Peki nitelikli gıda ürünü nedir?“Nitelikli gıda ürünü” proje kapsamında; GAP Bölgesine özgü, bölgenin gastronomik ve kültürel mirası ile bağlantılı, yüksek kalitede hammadde kullanan, mükemmel derecede tat, koku ve yapısal özelliklere sahip, markalı ve anlatacak bir hikâyesi olan ürün olarak tanımlanıyor. Bu tanıma uyan ürünlerden oluşturulacak küme, proje sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlara erişim sağlayabilecek bir konuma getirilecek. Pazara uygun hale getirilen nitelikli gıda ürünleri küme içinde yer alan ve bölgede bulunan KOBİ’ler tarafından üretilecek. Bu işletmelere diğer küme üyeleri (Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsalar vb.) tarafından her türlü teknik, satış ve know-how desteği sağlanacak.
Kurumlar arası iş birliğini geliştirecek olan bu proje sayesinde bölge firmalarının rekabet gücü artarken bölgenin istihdamına da ciddi bir katkı sağlanmış olacak. Kümenin yönetim yapısı oluşturularak hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan diğer başarılı kümeler ile iş birliği oluşturması sağlanacak. Böylece kümenin markalaşma ve pazarlama yetkinliği de artırılacak.
Bölgedeki KOBİ’ler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir vizyon çerçevesinde kümelenmesi, yeni endüstriyel ürünlerin keşfedilmesine, bunların üretiminde iş birliği yapılmasına ve en önemlisi de birlikte yeni pazarlar bulunmasına yol açacak.
Projenin çıktılarının nasıl bir fayda sağlayacağına dair örnek vermek gerekirse, bir ürün, yöresel ürün kategorisine girdiğinde piyasa değerinin yaklaşık %20 üstünde bir rakama alıcı bulabilmektedir. Coğrafi işaretleme konusunda başarılı uygulamalar yapan ülkelere baktığımızda çok ciddi gelirler elde ettiklerini görüyoruz.Örneğin Fransa’nın gıda endüstrisinde yaptığı ihracatın yaklaşık yüzde 30’u coğrafi işaret tescili olan ürünlerden oluşuyor.Takdir edersiniz ki bu çok ciddi bir oran.

Coğrafi işaret tescili diğer sınai mülkiyet haklarından farklı olarak sahibine tekel hakkı sağlamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında da coğrafi işaret tescili için en uygun yapıların üreticilerin oluşturduğu örgütler olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapılar adına gerçekleştirilen tesciller ile sağlanabilecek korumanın daha etkin olduğu AB ülkelerinin uygulamalarında gözlemlenebilmektedir. Projemiz sayesinde bu üretici birliklerinin oluşturulması ve ürünlerin markalaşarak pazara ulaşması kolaylaşacaktır.

Değerli Misafirler,
Bölgelerin refah seviyelerini yükseltmeleri, o bölgeye özgü sanayi kollarının rekabetçilik düzeylerini geliştirmelerine bağlı.  İşte tam da be sebeple, kavramsal olarak kümelenme günümüz ekonomik kalkınma politikalarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.  
Başarılı kümelenme örnekleri incelendiğinde ilk göze çarpan olgulardan biri kümelenme çalışmalarının hem girişimciliği hem de istihdamı artırdığı yönündedir. Güneydoğu Anadolu Nitelikli Gıda Ürünleri Kümesini Etkinleştirme Projesi’nin bölgemizde çok olumlu bir sinerji oluşturacağına yürekten inanıyorum.  Oluşturulacak iş birliği ağları ile firmalarımızın rekabet gücünün ve pazar paylarının artırılmasına ciddi oranda katkı sağlanacaktır.Biz, söz konusu projenin tüm paydaşlar hatta Bölgemizin tümü için ciddi fırsatları beraberinde getireceğini düşünüyoruz.
Toplantımıza katılan siz değerli misafirlere bir kez daha hoş geldiniz derken, projemizin bölgemiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit söz alarak şunları söyledi öncelikle hepinize teşekkür ederiyorum bu projeye Gaziantep ilimizi kattığınız için Gaziantep fıstık üreticisinin sattığı  kırmızı kabuklu fıstık fiyatı 14 tl. şuan sahada ise 24 tl  satılıyor .şuan  piyasada aracı kazanıyor .yetişmiş alanlarımız kadar dikili  Gaziantep fıstık ağaclarımız var .her yıl Gaziantep  fıstığının  arttığını ,ağac sayısı ve üretim artıyor .fiyatın dalgalanması  üreticiden  ucuz alıp  pahalıya satılmasından dolayı  üreticiye   deteklenmesi lazımki üretimin  artsın kalite  artsın diyorum.