RÖPORTAJ
Giriş Tarihi : 05-08-2017 04:48   Güncelleme : 05-08-2017 04:48

Muhabirimiz Yiğit , MİD Genel Başkanı Başar İle Röportaj Yaptı

Kamu Yararı Statüsündeki Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Halime Başar İle Muhabirimiz Abdullah Yiğit Röportaj yaptı. Muhabirimiz Yiğit sordu .MİD Genel Başkanı Halime Başar Cevap verdi.

Muhabirimiz Yiğit  , MİD Genel Başkanı Başar  İle Röportaj Yaptı

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA ÖZEL HABER 

Kamu Yararı Statüsündeki Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanı Halime Başar İle Muhabirimiz Abdullah Yiğit Röportaj yaptı. Muhabirimiz Yiğit  sordu .MİD Genel Başkanı Halime Başar Cevap  verdi.
1.Halime Hanım öncelikle şahsi olarak kendinizden ve çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz? 
Başar, Mahalli İdareler derneği genel başkanlığından 3 yıl genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüm. 2017 Ocak ayı itibariyle de Mahalli İdareler Derneği genel başkanlığını yürütüyorum. 
2.Mahalli İdareler Derneğinin tarihçesi, kurucuları görevleri ve yaptığı çalışmalar nelerdir? 
Başar, Mahalli İdareler Derneği 1989 yılında Sayın Osman Usta ve Recai Kutan gibi vatanını seven dava adamlarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur.
Kuruluş gayesi  ve amacı Türkiye belediyeciliği ve şehirciliğinin ilerlemesi, (belediye ve il özel idarelerimiz başta olmak üzere) mahalli idareleri mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sıkıntılara çözüm getirmek amacına yönelik bugüne kadar 95 adet açıklamalı-içtihatlı mevzuat kitabı ile birlikte 26 yıldır kesintisiz her ay düzenli olarak yayımlanan Mahalli İdareler Mesleki Mevzuat ve Hakemli Dergisi bugün itibariyle 274. Sayısı ile yerel yönetimlerimizin sürekli gündemindeki konuları  araştırmak, mevzuatı güncel olarak onlara sunmak, aynı zamanda www.mahalliidarelerdergisi.org adresinden yayımlanarak okuyucularına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşması, düzenli olarak Hizmet İçi Eğitim veya eğitimler düzenleyerek güncel konularda atanmış veya seçilmiş yönetimdeki çalışanları sürekli bilgilendirmektir.
Yurtdışı inceleme ve araştırma gezileri düzenleyerek, başta AB ülkeleri olmak üzere yerel yönetimlerdeki gelişmeleri anında ülkemizdeki belediyelere de sunarak, yerel yönetimlerin çevre, imar, atık, katı atık vs. alanlarda hızla gelişmesini sağladık.
3.Dernek kamu yararına kurulmuş bir dernek ve ne gibi çalışmaları var özellikle güncel olarak hedefleri neler? 
Başar, Mahalli İdareler derneği yapmış olduğu bu tüm faaliyetleri kamu hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak, işlevini en güzel şekilde yerine getirdiğinden dolayı Mahalli İdareler Derneği 27.02.2006 tarih ve 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kamu yararına haiz dernek statüsü kazanmıştır. 
4.Türkiye'deki belediyecilik anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz ve belediyeler ile ilgili ne gibi çalışmalarınız var? 
Başar, Türkiye’deki belediyecilik sistemi dünyadaki gelişmeler ışığında, sürekli güncellendiği, ve Türkiye bu tarih itibariyle belediyecilik alanında bir çok Avrupa ülkesini geride bırakmıştır. Bilhassa sosyal belediyecilik alanında belediyelerimiz çok önemli görevler ifa etmektedir. Ankara Büyükşehir belediyesinin yıllık 150.000 civarında ihtiyaç sahibinin gıda ihtiyacını karşılandığı göz önüne alındığında belediyelerin sosyal projeleri sayesinde bir çok dünyanın muhtelf ülkelerinde yaşanan sosyal patlamalar ve kargaşalar Türkiye’de yaşanmıyorsa bunda belediyelerin önemi çok büyüktür. 
5.Belediyeler ile birlikte ortak olarak yürüttüğünüz çalışmalardan sö eder misiniz? 
Başar, Belediyelerin kültürel ve sosyal projelerde gerek mevzuat gerekse organizasyon üzerine çeşitli destekler veriyoruz. Eğitim destekleri bilhassa belediye personelini masasının başında hem iş yapması ve hem de eğitilmesi hususuna önem veriyoruz.
Örneğin, Belediyelerin ilk uygulamaya başladıkları birkaç yıl öncesinde arşiv sisteminin düzenlenmesi, yapılması, arşivleme sistemlerine ilişkin hem mevzuat hem de bizzat personellerimizle iş yaptık. 
Belediyelerin bazı konularda talep ettikleri dosya inceleme, rapor hazırlama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.
6.Belediyelerle ile imzalanan protokoller  ve uygulanan güncel çalışmalar var mı varsa kısaca söz eder misiniz?
Başar ,Belediye Kanunun 75. maddesine göre belediyelerden gelen talepler üzerine ortak hizmet projeleri yürütülmektedir. 
Ben ve yönetim kurulu üyelerim ile beraber sürekli çalışmalarımız yılın 365 günü 24 saatı devam etmekte olduğunu.  Bize zaman ayırdığınız için  www.urfadabugun.com ve  Muhabiri Abdullah Yiğit `e Teşekkür ediyorum.  Mahalli İdareler Derneği Olarak.