SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-12-2017 23:31   Güncelleme : 26-12-2017 23:31

Veteriner hekim atama bekliyor

Bizler veteriner hekimleriz. Sizlerden Sayın Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ya iletmenizi ve sormanızı istediğimiz önemli bir kaç ricamız var.

Veteriner hekim atama bekliyor

Ülkemiz yıllarca ortadoğunun et deposu oldu, yıllarca tarım ürünlerini ihraç etti. Son yıllarda maalesef ithalat politikasına dönülmüş olup 4 milyar tllik hayvan ve hayvansal ürün ithal etti. 2017 de start verilecek çalışmayla ülkemiz tekrardan ihracatçı bir ülke olacağı aşikardır. Son 5 yıldaki ithalat politikası hayvancılığa darbe vurmuş olup hayvancılık ile ilgilenen kesimleri ve bu sektörde profesyonel olarak çalışan meslek mensuplarının çalışma koşullarını, istihdam alanlarını ve iş güvenliği konularınıda sıkıntılı bir konuma getirmiştir.

Ülkemizde hayvancılıkta olumsuz gelişmeler yaşanması hayvan sağlığı konusununda mücadele edilmesini güçleştirmiştir.Maalesef gün geçmiyor ki yeni bir hayvan salgını duyulmasın. Brucella, şarbon, tüberküloz, kuduz, kuş gribi, warrao, salmonella… en son olarak ise kurban bayramında İstanbul Başakşehir de kurban kesim merkezinde tüberküloz teşhis edilmiştir. Bu hastalıklar hem ekonomikkayıplara hemde insan sağlığına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ağır faturamıza örnekler verecek olursak:

2015 yılı kuş gribi hastalığının ekonomiye bedeli 200 milyon tl den fazladır

2015 yılı şap salgının faturası ise 89 milyon abd dolarından fazladır.

2011 yılı tüberküloz için 77497 tarama yapılmış 6703 pozitif mihrak tespit edilmiştir. 22.475.648 tl tazminat ödenmiştir.

2011 yılı brucella için 66475 tarama yapılmış, 5496 pozitif mihrak tespit edilmiş, 19.875.205 tl tazminat ödenmiştir.

2018 de hayata geçirilecek üç kademeli kontrol modeli ve hastalıklarda havza bazlı çözümler bulunacak olması bu konuya çözüm olma potansiyeline sahip. Personel eksikliğinden mevcut yürürlükteki hayvan hastalıkları zararlıları ve kontrolü yönergesi çok sağlıklı yürütülememektedir.

Halk sağlığının önemli adımlarından gıda güvenliğidir. Gıda kökenli hastalıkların %90 hayvan kökenli hastalıklardır. Bu nedenle mezbahalarda, çiftliklerde, son satış noktalarında denetim ve izlenebilirlik sıkılaştırılmalıdır.

Son yıllardaki her 4 salgının 3 hayvan kökenli(ebola, mers, aids…) olduğu düşünülürse hayvan sağlığı insan sağlığı için önemli bir kilometre taşıdır.

Yaban hayvan hayatı konusu da acilen ilgilenilmesi gereken konulardan biridir. Küresel ısınma, çevre kirliliği, türlerin nesillerinin tükenmesi, her yıl yaban hayattan insanlara 5-6 hastalık geçmesi ve giderek bozulan ekolojik sistem bu konularda acil adımlar atılmasını zaruret haline getirmiştir. Bu bağlamda orman bakanlığının çıkardığı 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun yürütülebilmesi için yeterli veteriner hekim istihdamı yapılmamıştır.

Bu konulardaki eksiklikler ve nacizhane isteklerimiz:

1) Hayvan sağlığı yönergesi ve politikası yeniden gözden geçirilerek yeni modele entegre edilmeli yoğun bir şekilde uygulanmalı

2) Yeni modelin 2018 de hayata geçirildiğinde aksamaması için il ve ilçe müdürlüklerinin personel eksikliği tespit edilip 2018 de personel ikmali yapılmalıdır.

3) Bütçeden hastalıklarla ile mücadele de lojistik ve personel giderleri için gerekli pay ayrılmalıdır.

4) Yasal olarak geçen veteriner hekimlikte uzmanlık uygulamasına zaman kaybetmeden başlanmalı

5) Kırsal kalkınma ve yeni kurulacak hayvan çiftliklerinde hayvan refahı konusuna önem verilmeli ve sıkı bir şekilde denetlenmeli

6) Hayvancılıkla uğraşan kesim daha fazla bilinçlendirilmeli asgari hijyen, biyogüvenlik, refah ve verimi sağlayacak kriterlere uymayanlara yaptırımlar uygulanmalı.

7) Taşeron yetkilendirilmiş veteriner hekim uygulamasından vazgeçilerek 5996 sayılı kanunun öngördüğü şekilde resmi veteriner hekim ataması yapılmalı.8) Et ve et ürünleri süt ve süt ürünleri satan işyerlerinin denetimi için zabıtanın değil AB’ye uygun şekilde resmi veteriner hekimlerin istihdamının sağlanması

9) İnsanlarda görülen zoonoslar için iş birliği arttırılmalı en azından zoonoslarla mücadele için sağlık bakanlığı politikasında veteriner hekimelerin görüşleri alınmalıdır.

10) Bütün illerin orman genel müdürlüklerine veteriner hekim atanmalıdır. Maalesef her ilde kadro dolu değildir.

11) ) Her il ve ilçe belediyesi kendine ait bir bakım evi ve en az bir adet veteriner hekim çalıştırmalıdır. Ülkemizde il merkezleri dışında bakım evi olan belediyesi yok sayılabilecek kadar azdır ve veteriner hekim olmayan belediyeler vardır.

12) Avcılık ve yaban hayatı dairelerine veteriner hekim atanmalıdır.

13) Nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için yapılan Cıtes sözleşmesi kapsamında ülkemize girişi yasak olan hayvan ve hayvansal ürünlerin (timsah derisi çanta, fil dişi, jako papağını vb) gümrük denetimlerndebilir kişi olarak veteriner hekimler atanmalıdır. Ayrıca iç pazarın denetimi orman ve su işleri bakanlığında olduğu için denetimler eksiksiz yapabilmesi için eksik personeli olan bölgeleri acilen doldurumalıdır.

14) Orman bakanlığı bünyesinde bulunan rehabilitasyon merkezleri ve üretim çiftliklerinin veteriner hekim açıkları kapatılmalıdır.

15) Hayvanat bahçeleri, doğal yaşam parkları, belediye barınak ve mezbahane artıkları, bakanlığın kendi rehabilitasyon ve üretim merkezleri sıkı denetlemelidir.

16) Hayvancılık işletmelerinin çevreye uygunluğunun denetlenmesi için veteriner hekim atanması yapılmalır.

Hızlı artan dünya nüfusu ve artan kirlilik, ve çoğalan hastalıklarla mücadele, ve daha güçlü bir ekonomi için bütün göstergeler veteriner hekimliğe işaret etmektedir. Gelecekte ülkemizin en iyi 10 ekonomi arasına girmesi için tarım ve hayvancılık stratejik sektördür, Sn Bakanımızda bu konuya ayrı bir önem vermesi sevindiricidir.