GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-01-2018 12:20   Güncelleme : 20-01-2018 12:20

Su Ürünleri Mühendisleri atama bekleyen 70 bini aşkın işsiz ordusu

Merhaba Sayın Vekilim, Bizler her zaman haksızlılara uğramış ve hala uğramakta olan,haklarımızın başka meslek gruplarına verilen her zaman madur edilen Su Ürünleri Mühendisleriyiz.Siz bizlerin temsilcileri olarak bu haksızlıklara artık dur deyip, Sayın Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba adaletli alım bekliyoruz. Sizlerden Sayın Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ya iletmenizi ve sormanızı istediğimiz önemli bir kaç ricamız var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Su ürünleri Mühendislerinin Sesine Kulak Verecek mi? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na atama bekleyen 70 bini aşkın işsizi bulunan mezunlarından branşı Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünya'nın ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuya duyarsız kalamayacağınıza inanıyoruz. Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin mesleki hak, yetki, istihdam ve sorunlarına yönelik bazı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Su ürünleri mühendislerinin yetkili olduğu faaliyet alanı,denizlerde ve iç sularda yer alan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve de yetişkinlerinin üretimi,

Su Ürünleri Mühendisleri atama bekleyen 70 bini aşkın işsiz ordusu

avlanması,pazarlanması,dağıtımı,ithali,ihracı,tescili ve denetimi ile ilgili konularda,deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi,üretim tesislerinin planlanması projelendirilmesi ve yönetimi şeklindedir.İnsan yaşamı üzerinde çok ciddi faydaları olan ve insanlara yaşam alanında çok farklı fırsatlar sunan denizlerin ve su kaynaklarının ne kadar önemli olduğu inkar edilmeyecek bir gerçektir.Su ürünlerinin kullanım alanına gıda,kozmetik,süs eşyaları, balık yağları ve benzeri gibi geniş olması,Su Ürünleri Fakültelerinin önemini gözler önüne sermektedir.Lakin Su Ürünleri

Fakülteleri'nden mezun olan, sayıları yaklaşık 15000 kişiyi aşan Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin ne yazık ki bugün denizlerimizde ve iç su kaynaklarımızdaki tasarrufları kısıtlanmıştır. Bunun nedeni ise bugüne kadar gerekli önem verilmeyen Balıkçılık ve Su Ürünleri Politikalarıdır. İlgili kanunda (1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu) bile Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerine kendi alanlarında yetkili kılınmamıştır.Bu durum bir çok sorunlarıda devamında getirmiştir.Öyle ki; Mesleğimizle ilgili başka sorunlara kısaca değinecek olursak; 1.) 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, kurulumundan itibaren yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen yapılanmasını tamamlayamamış, ilgilendiği alanda öğrenim görmüş olan Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerini gerekli istihdamı etmemiştir.Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün görev tanımında olması gereken ancak diğer Genel Müdürlüklere verilmiş birçok yetki, düzenlemeler Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü görev tanımına alınmalıdır. 2.) Türkiye kıyı uzunluğunun (8333 km) Avrupa ülkelerinden denize kıyısı olan 22 ülkenin kıyı uzunluğuna (66000 km) oranı yaklaşık %13'tür fakat bu kıyıların kullanımı ve denetimi noktasında aktif balıkçı teknelerinin kıyıya çıkış noktalarında biz Su Ürünleri Mühendislerinin yetersiz istihdamından kaynaklı izleme ve denetim eksikliğinden dolayı aşırı avlanma yapılmakta, türlerin yasal avcılık boyu sınırlarına uyulmamakta ve bu nedenle de balıkların soyları giderek tükenmektedir. Son 50 yılda 100’den fazla balık türü yok olmuş ve balıkçı teknelerinin teknolojiyle beraber gelişen sonar sistemlerininde etkisiyle mevcut türler de hızla yok olmaya devam etmektedir. 3.) Taze ve sağlıklı balık için su ürünleri hal ve mezat alanlarında denetimlerin artırılması, bu denetimlerin belediyeye bağlı zabıtalardan alınıp yetkili olarak Su Ürünleri Mühendisleri görevlendirilmelidir. 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Su Ürünleri Toptan Ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği ile Su Ürünleri Mühendisleri dışındaki diğer meslek gruplarına verilen yetkilerle, Su Ürünleri Mühendisleri, yetiştirdikleri balıkları kontrol edemez duruma getirilmişlerdir. Su Ürünleri Mühendislerinin bu alanda da yetkileri verilerek mağduriyetleri giderilmelidir. 4.) Su ürünleri çiftliklerinin ekolojik ve faaliyetsel olarak belli dönemlerde denetlenmesi, çiftliklerin çevresel etkilerinin azaltılarak kontrol altına alınması, önemli türlerin korunmasına dair çalışmalar, olta balıkçılığının denetlenmesi, açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi ve avcılık sektörünün gelişmesi için etkin görüş alımı, girişimci köylüye bilimsel teknik destek sunma projeleri, ihracat yönetiminde kalitenin korunması, iç piyasada kalite artırımı, çevresel kaynakların ve su kaynaklarının korunmasında alternatif çözümler gibi birçok konuda Su Ürünleri Mühendislerinin istihdamı gereklidir. 5.) Su Ürünleri Mühendisleri su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda tek yetkin meslek grubu olmasına rağmen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nca çıkarılan ‘‘5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu‘‘ ve yönetmeliklerinde yetkilendirilmemişlerdir. Bu durumun yarattığı mağduriyet giderilmeli kanun ve yönetmeliklerde Su Ürünleri Mühendisleri uzmanlık alanı olan konularda yetkilendirilmelidir. 6.) 31 Ocak 2012 tarih ve 28190 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları İle Hastalıklarına Karşı Korunma Ve Mücadele Yönetmeliğinde geçen "su hayvanları" diye bir terminoloji bulunmamakta olup bu kavram kabul edilemez. 7.) Deniz ve iç su ekolojisi kapsamında; alınması planlanan koruma önlemlerinde Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yerine diğer (Ziraat, Veterinerlik, Çevre, Kimya, Biyoloji) meslek gruplarının ilgili kamu kurumlarında görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesinin sektöre negatif etkisi yansımaktadır. 2017 yılı içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin (Su ürünleri üretimi, dağıtımı, avcılığı ve işlenmesi alanlarında) diğer meslek gruplarına (Ziraat, Veterinerlik, Gıda, Kimya, Biyoloji Bölümleri) yaptırılıyor olması Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin istihdamında mağduriyet yaratmakla kalmayıp sağlıklı denetim de yapılamıyor. Kaçak ve yasadışı avcılıkla elde edilen su ürünlerindeki artış ülkemiz sucul kaynaklarının bilinçsizce ve hor kullanılmasının yanı sıra üretimi yapılan su ürünleri avcılığının 2,5 katı kadar vergi kaçakçılığına neden olmaktadır. 8.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 28000'den fazla ortağı bulunan 523 Su Ürünleri Kooperatifine ve Su Ürünleri üretiminin yoğun olduğu bölgelere yönelik projelerle devlet destekli Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi istihdamı yaratması sektörün gelişimi için gereklidir ki görüş alındığında buna benzer birçok proje hayata geçirilmek için hazır beklemektedir.Su Ürünleri Kooperatiflerinde, doğru kayıt sistemini geliştirme adına, sözleşmeli Tarım Danışmanı olarak Su Ürünleri Mühendisleri görevlendirilmelidir. 9.) Ülkemizde halen sucul kaynaklarımızın miktarı tam olarak tespit edilememiştir. Kaynak tespitiyle ilgili yapılacak çalışmaların yetkin ve alanında öğrenim gören Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir.Denizlerimizdeki balık stoklarının tahmin edilmesi, avlanabilecek balık miktarının belirlenmesi için yapılacak çalışmalarda Su Ürünleri Mühendislerinin istihdam edilmesi zorunlu hale getirilmelidir.Ülkemizde her yıl azalan tür çeşitliliği, tükenen su ürünleri stokları ve kirletilen sucul kaynaklarımız en çok biz mühendisleri üzmektedir. Su ürünleri sektörüyle ilgili alanlar için Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin acilen 1380 ve 5996 sayılı kanunlarda ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerle ilgili alanlarda yetkili kılınmaları ulusal ve uluslararası çıkarlarımızda (AB uyum süreci,13. fasıl olan Balıkçılık Faslı) ülkemiz lehine sonuçlanacaktır 10.) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın almış olduğu karar neticesinden Su Ürünleri Mühendisleri ile Ziraat Fakültelerinin Hayvansal Üretim Bölümü eş değer sayılmış,ancak uygulamada eşdeğerlilik tek taraflı kullanılmaktadır.Hayvansal Üretim mezunları Su Ürünleri Mühendis kadrolarına başvuru yapabilmekte iken,Su Ürünleri Mühendisleri Hayvansal Üretim kadrolarına başvuru yapamamaktadır.Burada olduğu gibi her zaman Su Ürünleri Mühendisleri görmezden gelinip haksızlıklar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.Bu haksızlıkların giderilmesini istemekteyiz.Denklik ya karşılıklı olarak kullanılmalı ya da iptal edilmelidir.Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na ve Devlet Personel Başkanlığı’na da mağduriyetimiz ile ilgili ne kadar yazı yazsakta yardımcı olmamışlardır.Aklımıza gelen soru Ziraat Mühendislerinin daha baskın olmasından dolayı mı bizler dikkate alınmayarak, mağdur ediliyoruz? 11.) 8 Ekim 2011 tarih ve 28078 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik‘te Su Ürünleri Mühendislerine yer verilmezken, süs balığı yetiştiren işletmelerde sorumlu bir Veteriner Hekim bulundurulması istenmektedir. Bu yönetmelikteki Su Ürünleri Mühendislerinin mağduriyeti ivedilikle giderilmeli ve Su Ürünleri mühendisleri yetkilendirilmelidir. 12.) Su Ürünleri Mühendislerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dışında da çalışma alanlarımız olduğu halde atama yapılmamakta, bizim hakkımız olan kadrolara başka meslek grupları atanmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Denizcilik Müsteşarlığı ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakkımız olduğu halde maalesef atamamız yapılmamaktadır ve bizim yerimize farklı meslek gruplarına haklarımız verilmektedir. 3 tarafı denizlerle çevrili, zengin iç su kaynakları yaygın olan ülkemiz coğrafik konumuna göre su ürünleri üretiminde istenilen yerde değildir (Avrupa'da 2. Dünya'da ise 32. sıradadır). Bu konuda öğrenim gören Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin ilgili kamu kurumlarında yapılan mühendis atamalarında ise her atama sürecinde 30 ve 40’lı sayılarda yetersiz mühendis ataması yapılmaktadır.. Bu rakam diğer meslek örgütleri ile karşılaştırılmayacak kadar düşük bir sayıdır ve arttırılmalıdır. Gerekli istihdamın yapılmaması ülkemizin bugünkü konumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun en büyük kanıtı ise her yıl giderek azalan tür çeşitliliği, tükenen su ürünleri stokları ve kirletilen su kaynaklarımızdır. Bu kadar ekonomik değeri olmasına rağmen yıllardır dışlanan bu mesleğe gereken önemin verilmemesinin ülkemizin sucul kaynaklarına, balık popülasyonu ve ekolojik dengelere verdiği zararı önlemenin zaruri çözümü mühendislerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdamının sağlanarak kontrol ve denetim mekanizmalarının aktif olarak kullanılmasıyla yasa dışı uygulamalara ve sucul kaynakların denetimsizce kullanılmasına son verilmesidir. Milyonlarca dolar getirisi olan denizlerimiz yanlış uygulamalar nedeniyle heba olmaktadır. Devletimizin sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri politikasının temellerini atmak konusunda daha fazla geç kalması görev aşkıyla bekleyen biz mühendisleri üzmektedir. Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri ise çözüm için istihdam beklemektedir. Meslek aşkımız ve taleplerimiz satırlara sığmayacak kadar fazla olup hükümetimizden gerçek ve kararlı adımlar beklemekteyiz.