Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 12-07-2018 19:25   Güncelleme : 12-07-2018 19:29

100 hemşire ve 17 diğer sağlık elemanı alınacak

05/06/2018 tarihinde üniversite hastanemizde, 4/B kadrosunda çalıştırılmak üzere 100 hemşire ve 17 diğer sağlık elemanı alınacak şekilde 117 kişilik eleman alımı ilanına çıkılmıştır.

100 hemşire ve 17 diğer sağlık elemanı alınacak

 

Bu ilanda alınacak  elemanlarda aranan şartlar açıkça yazılmıştır. Bu kapsamda 75 hemşire alımında 1 yıl çalışma şartı, 25 hemşirede de sadece diploma şartı arandığı ilanda açıkça belirtilmiştir. Toplam, 17 kişilik ilanda ise hastanenin aradığı nitelikler  şart olarak yazılmıştır.

Jüri, eleman seçimini, ilanda yazılan şartlara göre KPSS puanlarını baz alarak  gerçekleştirmiştir. İlanda yazılan şartlar ve alınan elemanların şuan durumları ek listede gösterilmiştir. Listeden de anlaşılacağı üzere bir birime 63 puanla eleman alınırken diğer birimde 83 puan alan birisi işe girememiştir. Bu tamamen o birime yapılan müracatlarla ilgili bir durumdur. Ayrıca ilanda yazılan şartları sağlamayan bir kişi, yüksek puan alsa dahi işe alınmamıştır.  Hal böyle iken basında "düşük puan ile eleman alındı, yüksek puan alan alınmadı" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Basında çıkan yazıları araştırdığımızda, bu yazıların kendi akrabasını düşük puan ile yerleştirebileceğini düşünen bazı kişiler tarafından  baskı oluşturmak maksadı ile yazıldığını, yazdırıldığını esefle gördük. Bir kamu kurumunu şahsi çıkarı için yıpratmak isteyen bu kişileri yargıya taşıyacağız.

 

                ALINACAK 4B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞVURU DURUMLARI

 UNVANI             ADET     ARANILAN NİTELİKLER 

Başvuru sayısı    Başvuran ve ASİL olarak Kazanan              Başvuran ve YEDEK olarak Kazanan 

               

                                                               En Yüksek Puanı               En Düşük Puan  En Yüksek Puanı               En Düşük Puan 

Hemşire              54           Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak. 94           70,19045                63,10900              63,07462              60,01141             

                10           Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.   110         78,65095                67,39305              66,57444              65,93672             

                25           Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla en az 1 (bir) yıl hastanede hemşire olarak çalışmış olmak            241         86,14390                84,87918              84,84747              83,73337             

                10           Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak.           508                89,25100              86,34649              86,20720              86,10015             

                1             Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak ve belgelendirme kaydıyla en az yüz adet ve daha fazla karaciğer nakli ameliyatına katılmış ve sertifika sahibi olmak.           

 

1             63,84538              63,84538                                            

Röntgen Teknisyeni        1             Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla girişimsel radyoloji alanında en az 2 (iki) yıl hastanede çalışmış olmak               7                78,24041              78,24041              70,19724              70,19724             

Ebe        3             Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl doğumhanede çalışmış olmak.         1             60,76383                                                             

Fizyoterapist     2              Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans bölümü mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimlerinde çalışmış olmak         34           87,73449              86,30293              86,279   86,18722             

Diyetisyen          2              Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans Bölümü mezunu olmak            50                89,14229              86,64149              86,352   86,29434             

Diğer Sağlık Personeli    3             Yükseköğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknikerliği Bölümü Ön Lisans bölümü mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl hastanelerin Acil Servis biriminde çalışmış olmak. 33           77,32504              77,02036              76,535   75,97968             

                3             Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Ön lisans Programı mezunu olmak           16                72,61204              70,42673              70,405   68,09344             

                2             Yükseköğretim Kurumlarının Diş Protez Teknolojileri Ön lisans Programı mezunu olmak 3                74,54171              73,10743              62,359                 

                1             Yükseköğretim Kurumlarının Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Ön lisans mezunu olmak               33                81,87132                             74,794                 

                4             Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak   80           85,82590              85,48219              85,216   84,723  

                1             Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı programlarının birinden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra hastanelerde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.           4             74,29717                             65,267                 

                2             Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme) Bölümü ön lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla Ön lisans mezuniyetinden sonra en az 1 (bir) yıl Koroner Anjiyografi deneyimi olmak    2                                                                            

                1             Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü lisans mezunu olmak        11           80,35285                              79,77982                            

 

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ