GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-05-2019 16:42

Türk Tabipler Odası tutuklu bulunan hekimler serbest bırakılmalı

Türk Tabipler Odası tutuklu bulunan hekimler serbest bırakılmalı

Türk Tabipler Odası tutuklu bulunan hekimler serbest bırakılmalı

 

Türk Tabipler Odası tutuklu bulunan hekimlere yönelik yaptığı açıklamada, “hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar” diyerek tepki gösterdi.

 

 

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, Türk Tabipler Odasının, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” paylaşımı sonrası gözaltına alınan merkez konsey üyelerine mahkeme sonunda verilen cezaya tepki Şanlıurfa Tabipler Odasından da geldi. Hekimlerin insan sağlığını düşünmek için her şeyi yaptığını söyleyen Urfa Tabipler Odası adına açıklamayı Doktor Ömer Melik okudu. Açıklamaya Şanlıurfa Barosu, KESK Urfa Şubeleri, Urfa İnsan Hakları Derneği ve TMMOB’de destek verdi.

 

‘11 Merkez Üyesine Ceza Geldi’

 

“Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin 2016 -2018 dönemi Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil ederek, her iki açıklama dolayısıyla dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis cezası verilmesine, Dr. Hande Arpat’ın, 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Dr. Şeyhmus Gökalp’in ise “terör örgütü propagandası” suçundan beraat ine karar verdi.” Dedi.

 

 

 

‘hekimlik etiği yaşamı savunmayı gerektirir’

 

“Sağlık alanında çalışan her hekim ve sağlık personelinin birincil görevi halkın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır.” Diyen Tabipler Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Melik, “Çünkü hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar. Halk Sağlığının bozulmasının en önemli etkenlerinden biri, belki de birincisi savaş ve çatışma koşullarıdır.” Diye konuştu.

 

 

 

‘Ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden tüm unsurlar kaldırılmalıdır’

 

“Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.” Cümlesini kuran Ömer Melik, “Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması da bu sorumluluğunun doğal bir gereğidir.” Diye konuştu.

 

 

 

‘TTB tüm sorunları sorumluluk alanında görür’

 

“6023 sayılı TTB yasası gereği, Türk Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın sağlığını tehdit eden tüm sorunları sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye'de yaşanan bütün depremlerde, maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır. Bir mahkemenin bu gerçeği ifade eden hekim örgütü yöneticilerini cezalandırması ile savaş bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmayacaktır. Bu ceza ile hekimlere “mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına uygun olarak yapmaktan vazgeçin siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın” denmektedir. Hekimlik etik değerleri bu türden isteklere biat etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir.” Şeklinde konuştu.

 

 

 

‘Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır’

 

“Hekimlik meslek etiği gereği takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların suç olarak nitelendirilmesi ve ceza uygulanması ülkemizin uluslararası camiada itibar kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Savaşa karşı barışı savunan hekimlere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır. TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak da bunu gerektirir. Savaşa karşı ifade edilen düşünce cezalandırılamaz.

 

TTB MK üyeleri yalnız değildir.” Şeklinde konuştu.