GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-07-2019 11:12

Şanlıurfa il sağlık müdürlüğünden önemli açıklama

Şanlıurfa il sağlık müdürlüğünden önemli açıklama

Şanlıurfa il sağlık müdürlüğünden önemli açıklama

Son zamanlarda yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili olarak Kamuoyunun

doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenen atama nakil yönetmeliğine göre normal bir

Uygulama olarak Ocak, Haziran ve Eylül dönemlerinde olmak üzere yılda 3 defa “İller Arası

 

Yer Değiştirme Sureti ile Atama” ile “Eş Durumu ve Sağlık Mazereti Nedeniyle Atamalar”

 

Yapılmaktadır. Uzman doktorlarımızın ilimizden ayrılmaları konusunda basında iddia edildiği

gibi anormal bir durum söz konusu olmayıp ilimizdeki kamu hastanelerinden herhangi bir

Nedenle ayrılan uzman doktor sayısı, 2018 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında 2019 yılında

daha azdır. (2018 ilk 6 aylık dönemde toplam 116 uzman doktor ayrılmasına karşın 2019 yılı

 

ilk 6 ayında bu sayı toplam 85 dir) Bununla birlikte 2019 yılında şu ana kadar 90 uzman

doktor Şanlıurfa’da göreve başlamış olup sunulan hizmetin aksatılmaması için bakanlığımız

 

ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Yakın dönemde Sağlık Bakanlığımızın Saha koordinatörlerince 4 gün süren alan bazlı

 

bir İl değerlendirmesi yapılmış ve onların önerileri doğrultusunda vatandaşlarımıza daha iyi

 

hizmet sunabilmek için sağlık hizmetlerinde branş bazlı düzenlemelere gidilerek poliklinik

 

yapan hekim sayısında artışa gidilmiş ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Haliliye ek binada atıl vaziyette bulunan 80 yataklı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

aktifleştirilerek (bugün itibariyle yatan bebek sayısı 69) yenidoğan bebeklerimizin şehir dışına

 

sevkinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Hekimlerimizin aldıkları ek ödemeler, ilgili kanunlarca düzenlenmiş olup ilimizde

dağıtılan ek ödeme miktarı, Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bir yan dal uzmanının

almış olduğu ek ödeme ücretleri, hekimin baktığı hasta sayısı, kullandığı izin süresi gibi

faktörler nedeniyle kişiden kişiye göre değişmektedir. 4924 Sözleşmeli personel

planlamalarının tüm aşamaları yönetmelikle belirlenmiş olup mevzuat çerçevesinde işlemler

yürütülmektedir. Bakanlığımızın mevzuatı çerçevesinde hareket edilerek 32 uzman hekime

bu sözleşme imzalatılarak Şanlıurfa ilimizde hizmet vermeye devam etmeleri sağlanmıştır.