İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji ortaokul bölüm başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı Liselere Geçiş Sistemi'ni (LGS) değerlendirdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, sözel ve sayısal alandan oluşan sınav soruları; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçtü.

Sınav esnasında dikkatli ve zaman yönetimi olan öğrencilerin başarı düzeylerinin daha yüksek olması bekleniyor. Sınavda bağlamsal sorular kadar kazanım kavrama soruları da ön planda yer alırken, Türkçe branşı, zaman yönetimi bakımından belirleyici oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, bazı öğrencilerin sınavdan sonra erken kalkmanın ve sınav heyecanının etkisiyle kendini yorgun ve halsiz hissedebileceğini, bu sebeple bazı ailelerin sınavdan sonra öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu desteklemek amacıyla sosyal aktiviteleri öğrencilerin görüşlerini alarak planlanmaları gerektiğini aktardı.

Sınavdan sonra bazı öğrencilerin sınav ile ilgili tüm duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacının olduğunu ancak bazı öğrencilerin ise konuşmak istemeyebileceğini belirten Aksu, ebeveynlerin bu süreçte anlayışlı olmasının, öğrencinin konuşması için ısrar edilmemesinin, iletişime açık kapı bırakılarak çocuklarının kendini konuşmaya hazır hissetmesini beklemelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ailelerin sınav hakkında çocukları ile konuşurken sadece yapamadığı sorular üzerinden değil, yapabildiği soruları da konuşmaları, başarılı olduğu alanları da takdir etmesinin önemli olduğunu kaydeden Aksu, öğrencilerle konuşurken beden dilinin de söylenilen sözcüklerle tutarlı olmasına özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Öğrencilerin sınavları nasıl geçmiş olursa olsun önemli olanın sınavın sonucu değil, ailelerin, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin verdikleri emek olduğunu çocuklarına hissettirmesi gerektiğini belirten Aksu, tercih döneminin iyi değerlendirilmesi ve merkezi-yerel tercihlerin mutlaka öğrenciyi tanıyan uzmanlarla yapılmasını tavsiye etti.

- "Türkçe testinde okuma becerileri belirleyiciydi"

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı ve Ortaokul Koordinatörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu da sınavda Türkçe testinin ana odağının okuma becerileri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak bu yıl da grafik-tablo ve görseli yorumlamaya, metindeki işlem basamaklarını takip edebilmeye dayalı sorular sorulmuştur. 21. yüzyıl becerileri, analitik ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. Türkçe testindeki metin sorularını çözerken de bu düşünme yöntemlerini kullanabilme becerisi gelişmiş olmalıdır. Soru kökleri ve ön bilgilerde verilen ipuçlarını yakalama, zaman yönetimi bakımından Türkçe testinin; sınavın belirleyici branşı olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz; dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarıyla yorum becerisini geliştirmiş ve okumayı günlük hayatının bir parçası haline getirmiş ise sınavı bir adım önde tamamlamışlardır."

Mollaibrahimoğlu, öğrencilerin sınavda yalnızca birinci dönem konularından sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Sınava dahil olan dil bilgisi kazanımlarının hepsinden soru sorulmamıştır. Yazım ve noktalamayla ilgili sorular, dikkat ve bilgi gerektirirken, fiilimsi sorusu beklenen soru tarzı ve kolaylıktaydı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Matematiksel işlem becerisi ölçüldü"

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülğer ise sınavdaki matematik sorularına ilişkin şunları kaydetti:

"Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında düşünme ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Anlatımı açık, dikkatli okunduğu takdirde hızlı yorumlanabilen sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kullandıkları test kitapları ve LGS denemelerinde sıkça karşılaştıkları sorularla benzerlik dikkat çekmektedir. Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Sorular, görsel anlamda zengindir ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir."

- "Fen bilimleri testi bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini gerektiriyor"

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi, "Sınav sorularının bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, metin, grafik ve görsellerin yer aldığı sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş da şunları kaydetti:

"İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları, dersimiz öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. Sorular genel itibarıyla öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Önceki yıllarda ve yıl içinde yayımlanan örnek sorular ile çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ölçer niteliktedir. Sınav ilk 3 ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Yalnız bilgi düzeyinin ölçülmediği, kavram haritası ve kronolojik tablo yorumlama sorularının da yer aldığı görülmektedir."

- "İngilizce testinde iletişim merkezli metinler yer aldı"

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Şebnem Göceci Kuşçu ise İngilizce sorularının Milli Eğitim Bakanlığının konu, kazanım ve açıklamalarına uygun olduğunu belirterek, "Soruların; MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır ve kolay sorulardan oluştuğu görülmüştür. Yayımlanan örnek sorular ile LGS sorularını kıyasladığımızda, sınav sorularının analiz yapmaya ve yorumlamaya ihtiyaç duyulmayan sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. LGS hazırlık sürecinde MEB kitabındaki metinleri ve diyalogları dikkatli bir şekilde okuyan, kelimelere çalışan ve okuma-anlama becerisi iyi olan öğrencilerin öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak sınavı başarıyla tamamladığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Düşünsel becerileri ölçen bir sınavdı"

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak, "Din kültürü ve ahlak bilgisi branşına ait soruların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavda yer alan soruların ilk 3 üniteden oluştuğu ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, MEB tarafından yıl boyunca yayımlanmış örnek sorulara göre zorluk derecesine yakın olduğu görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişkinin ön planda olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Hz. Muhammed'in kendisinden zekat isteyen kişiyle arasında geçen diyalogda zekat vermenin bazı kriterleri ve bu konuda Allah'ın hüküm koyucu olduğunun belirtildiği soru, doğal afetlerdeki insan kaynaklı ihmallerin vurgulandığı sorular bunun somut örneğidir. Verilen sözün yerine getirilmesinin önemi ile ilgili soru, öğrencilerimizin en çok zorlandığı soru olarak karşımıza çıkmıştır.

2023 LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak onlara kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Orta zorluk seviyesinde olduğu görülen soruların, öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakın olduğu görülmektedir."