ASAYİŞ
Giriş Tarihi : 04-02-2020 18:46

Şanlıurfa valiliğinden açıklama  

Şanlıurfa valiliğinden açıklama  

Şanlıurfa valiliğinden açıklama  

Bazı basın yayın organlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının 13’üncü etabına Şanlıurfa ilinden yapılan 102 adet başvurunun, İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından hiçbir inceleme yapılmadan reddedildiği yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Şöyle ki;
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 13. Etap hibe başvuruları ve değerlendirilmeleri, 02 Ağustos 2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki Tebliğe (Tebliğ No: 2019/30) göre yürütülmüştür.
13. etap hibe başvuruları, 02.08.2019 tarihinde başlamış olup 15.11.2019 tarihinde sona ermiştir. Hibe başvuruları, başvuru süresi içerisinde yatırımcılar tarafından sistem üzerinden yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 214 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurulardan 112 adedi diğer yatırımlar, 102 adedi sabit yatırım konusu olan hayvansal işletme (ahır) projeleridir. 102 adet hayvansal işletme projesinin 88 adedi Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Besi OSB) işletmelerine, 14 adedi ise diğer ilçelerdeki hayvansal işletmelere ait başvurulardır.
Tebliğ uyarınca Valilik makamının oluru ile Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ziraat Odası Başkanlığı temsilcilerinden İl Proje Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. 
Projeler İl Değerlendirme Komisyonu tarafından Bakanlıkça yayımlanan değerlendirme rehberine göre sistem üzerinden incelenmiştir. Yatırımcılar tarafından sisteme yüklenen bilgi ve belgelere herhangi bir müdahale söz konusu değildir ve sistem müdahaleye kapalıdır. Değerlendirme kriterleri yorumdan uzak, ‘‘var’’, ‘‘yok’’ veya ‘‘muaf’’ gibi üç seçeneği olan ve sistem üzerinde kayıtlı olan dosyadaki belgelere göre mutlaka bir seçeneğin işaretlenmesi şeklindedir. Değerlendirme Komisyonunca sistem üzerinden yapılan değerlendirmede, 102 adet hayvansal işletme yatırım projesinin tebliğde belirtilen kriterler açısından uygun olmadığı anlaşılmıştır. Tebliğ gereği bu projelerin başkaca bir işleme gerek kalmadan sistem üzerinden uygun olmayan başvuru olarak kabul edilmesi ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Ancak İl Değerlendirme Komisyonumuzca; Şanlıurfa’da 2019 yılında kamu kaynakları kullanılarak altyapısı tamamlanan ve üretime başlayan, ülkemiz ve bölgemiz için önemli ve örnek bir besi OSB oluşturulduğu, ilimizin kalkınmada öncelikli bir il olduğu, bu bahisle faaliyete yeni başlayan besi OSB’deki müteşebbislerin desteklenmeye ihtiyacı olduğu kanaatimiz, Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne resmi yazı ile iletilmiştir.
Tebliğin 31. Maddesinde ‘‘Nihai değerlendirme Bakanlık Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılır’’ denilmektedir. Ancak tebliğde belirtilen kriterlere uygun olmayan hayvansal işletme proje başvuruları Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonunca da kabul edilmemiştir.
İlimizde yapılan diğer yatırım proje başvurularından İl Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakanlık’a gönderilen 23 proje; Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından da uygun görülmüş ve onaylanmıştır. Bu projeler için 39.653.594,49 TL toplam proje tutarının %50 kısmı olan 19.492.197,25 TL kısmı hibe olarak ilimize tahsis edilmiştir. Ayrıca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde son iki yılda Şanlıurfa ili Türkiye’de en fazla hibeden faydalanan iller arasında yer almıştır. 
Şanlıurfa Valiliği İl Değerlendirme Komisyonu olarak başvurusu yapılmış yatırım projelerinin her biri, ilimizin kalkınmasına sağlayacağı katkı ve yaratacağı katma değer açısından çok anlamlı bulunarak ilgili mevzuata uygunluk bakımından hassasiyetle değerlendirilmektedir.     
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.