TRAFİK KAZALARI
Giriş Tarihi : 27-06-2020 15:37   Güncelleme : 27-06-2020 15:37

Şanlıurfa barosundan kazada ölenler için basın açıklaması

Şanlıurfa barosundan kazada ölenler için basın açıklaması

Şanlıurfa barosundan kazada ölenler için basın açıklaması

26 05 2020 tarihinde Konya ilinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5’i çocuk 8 tarım işçisinin(!)) vefat haberlerini aldığımız andan beri kahrolduğumuzu haykırarak öncelikle vefat edenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Geniş, verimli, bire on veren topraklara, büyük su kaynaklarına sahip olan, her seferinde söylenen ve dillere artık pelesenk olmuş , Harran, Suruç ve Bozova gibi buyük tarım ovalarına sahip olan bir kentin nasıl olurda dışarıya mevsimlik göç verdiğini hayretle karşılamaktayız.

Mevsimlik tarım işçiliği için Türliye’nin her yanına; mevsimlik işçi gönderdiğini böbürlenerek aktaran siyasilere sesleniyoruz. Bu durum böbürlenilecek bir durum olmayıp, Mezopotamya deltasına biçilmiş  makus  bir talihin ve ayıbın portresidir.

Çocuğun yeri; okuldur, parktır. Gelişimine katkı sunabilecek her yerdir. Türkiye’nin ve yerelde bölgenin çocuk işçiliği ve mevsimlik tarım işçiliğindeki tablosu çok vahim olmakla beraber, Türkiye’de 6-17 yaş grubunda toplam 893 bin çocuk çalışmaktadır Bu veri, bu yaş grubundaki bütün çocukların yüzde 5,9’una ve 15-17 yaşındaki çocukların ise yüzde 15,6’sına karşılık gelmektedir. Çalışan çocukların yüzde 52,6’sı ücretli işçi olarak çalışırken, yüzde 46,2’si  ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Çalışan çocukların yüzde  44,7’si (399 bin çocuk) ise tarımsal üretimde çalışmaktadır.

 

Mevsimlik gezici tarım işçiliği tarımsal üretimde ortaya çıkan ücretli işçilik biçimlerinden biridir. Tarım işçisi aileler ne kadar çok aile üyesini çalışma sürecine dahil edebilirlerse haneye gelen gelir de o kadar artmaktadır. Bu sebeple çocuk işçiliği ailelerin geçimlerinde önemli bir araç(!) olmaya devam etmektedir.

Türkiye’de yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. 15-18 yaş arasındaki çocuklar ise eğitimlerine engel olmayacak, sağlık ve güvenliklerinin tam olarak güvence altına alındığı işlerde çalışabilirler. Mevsimlik gezici tarım işçiliği ise, bu güvenceler sağlanamadığından, ‘en kötü biçimdeki çocuk işçiliği’ türlerinden biri olarak tanımlanmış ve 2001 yılında ILO’nun 182 no’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından kabulü ile bu alanda asgari çalışma yaşı 18 olarak belirlenmiştir.

Ancak halen Türkiye’de çocuk işçiliğinin en yaygın yaşandığı sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Bu sorunun altında yatan temel nedenler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

• Mevcut mevzuat tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda etkisiz kalmaktadır.

• Tarımda çocuk işçiliğini önlemekten sorumlu kurumlar işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir.

• Tarım işlerinde çalışan çocukların maruz kaldıkları riskler tam olarak (yaş gruplarına ve ürüne göre) analiz edilmediği için kültürel kabuller ve geleneksel pratikler ile mücadelede başarılı olunamamaktadır.

İşsizlik, mevsimlik tarım işçiliği göçleri, çocuk işçiliği ve sayılabilecek daha birçok olgu politik olgular olduğundan dolayı; sistemdeki çarkların tam, etkin ve adil işletilememesinden dolayı vatandaşlar ve en çokta toplumun en kırılgan yapısı olan çocuklar ve kadınlar bu durumdan olumsuz ve en ağır şekilde  etkilenmektedir. Bu çerçevede tüm siyasileri,STK’ları,Meslek Odalarını ve Meslek Örgütlerini ; etkin, adil ve demokratik bir atmosfer için dayanışmaya çağırıyoruz. Eger her ne yapılacaksa bugün yapılmalı, yarın çok geç olabilir. Ülkemizde böyle acı haberlerle karşılaşmamak için Şanlıurfa Barosu olarak tüm olayların takipçisi olduğumuzu  Basına ve Kamuoyuna sunarız.

                                                       ŞANLIURFA ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU