GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-09-2020 14:05   Güncelleme : 02-09-2020 14:05

CHP’DEN AKP’Lİ BELEDİYEYE SAYIŞTAY DENETİMİ TALEBİ 

CHP’nin Şanlıurfa doğumlu vekili Mahmut Tanal, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili kendisine çok sayıda ihbar ve şikayet ulaştığını belirterek, Sayıştay Başkanlığı’ndan denetim talebinde bulundu. 

CHP’DEN AKP’Lİ BELEDİYEYE SAYIŞTAY DENETİMİ TALEBİ 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili kendisine çok sayıda ihbar ve şikayet ulaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, AKP’li belediyenin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmaması açısından denetlenmesi amacıyla Sayıştay Başkanlığı’na başvurdu. 

BELEDİYEDE KAYIRMACILIK VAR  

CHP’li Tanal, Sayıştay’a gönderdiği talep dilekçesinde, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde liyakate göre personel alımı yapılmadığı, kayırmacılık yapıldığı, sözleşmeli personellerin sözleşmede belirtilen görevlerden başkaca görevlerde çalıştırıldıkları, ihalelerin usulüne uygun yapılmadığı, ihale sürecinde yapılan iş ve işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda vurgulanan saydamlık, rekabet, eşit muamele, gizlilik, kaynakların verimli kullanımı ilkelerinin ihlal edildiği, Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların Kanuna aykırı olarak tahsis işlemlerinin yapıldığı, belediye harcamalarının özensiz ve savurgan bir şekilde yapıldığı, belediye çalışanlarının Belediyeye ait araçları şahsi işlerinde mesai saatleri dışında da kullandığı hususlarında kendisine çok sayıda ihbar ve şikayet geldiğini” aktardı. 

Tanal, açıklanan Sayıştay Kanunu, Belediye Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu maddeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerinin yasalara uygun olup olmaması açısından Sayıştay tarafından denetim yapılmasını talep etme zorunluluğunun hasıl olduğunu vurguladı. 

Sayıştay’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili 2018 yılı denetim raporunda, belediyeye sözleşmeli alınan kişilerin, hukuka aykırı şekilde müdürlük kadrolarında görevlendirildiği tespit edilmişti.