GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-11-2020 10:04   Güncelleme : 27-11-2020 10:04

Şanlıurfa Milletvekili Ayşe SÜRÜCÜ'nün Beru  yüzsüz yasaklanmasına ilişkin soru önergesi

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Şanlıurfa Milletvekili Ayşe SÜRÜCÜ'nün Beru  yüzsüz yasaklanmasına ilişkin soru önergesi

Kültürün öğrenilmesinde ve gelecek nesillere devredilmesinde baş araç dildir. Bir toplumun yaşamak için ürettiği maddî ve manevî değerlerin hepsi kültür ögesi içinde yer alır. Dil, bu kültürün gelişip güçlenmesini, kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan çok önemli bir araçtır.Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur.  Böylece dil ve kültürün basit birer parçasıymış gibi görünen ögeler yaşamın içerisinde yer buldukça kültürün önemli bir unsuru olarak ortaya çıkar ve ait olduğu toplumun bir simgesi olarak medeniyetin oluşumuna katkı verir. Bu noktada Kürtçe de tüm diğer diller gibi yaşatılmalı ve dil hakkı ait olduğu halkta saklıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan Dario Fio’ya ait olan Kürtçe tiyatro oyunu Beru, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından  kamu düzeninin bozulacağı gerekçesi ile gösterime saatler kala yasaklandı. Ardından yine Şanlıurfa Barosu’nda Kürtçe sergilenecek olan aynı oyun Urfa Valiliği tarafından il sınırları içinde süresiz bir şekilde yasaklanmıştır.

 

Bu Bağlamda;

1. Kürtçe sergilenecek olan tiyatro oyunu neden yasaklanmıştır ?

2. Urfa Valiliği ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı hakkında sanatsal faliyetleri engellemeleri üzerine bir soruşturma başlatacak mısınız?

3. Kürtçe tiyatro oyunu kamu düzeninde hangi düzeyde bir bozulma yaratmaktadır?

4. Urfa Valiliği neden Kürtçe tiyatroyu süresiz yasaklamıştır