GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-12-2020 12:20   Güncelleme : 28-12-2020 12:20

Tanal; Arazi kavgalarını gündeme getirdi

CHP’li Mahmut Tanal ve vekil arkadaşları, Şanlıurfa’da 5 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgası sonrası harekete geçti. Güneydoğu’da katliama dönüşen arazi anlaşmazlıkları için Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

Tanal; Arazi kavgalarını gündeme getirdi

Gerekçede, “Kendi aranızda çözün” şeklindeki siyasi, bürokratik yaklaşımın, vatandaşları karşı karşıya getirdiğine dikkat etti. Şanlıurfa’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaşamını yitirmesi, Güneydoğu’daki arazi anlaşmazlıklarını tekrar gündeme getirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve milletvekili arkadaşları, başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu illerindeki arazi anlaşmazlıklarının, kavgalarının sebeplerinin araştırılarak, acı hadiselerin yaşanmasını önlemek ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.
Arazi Kavgaları Katliama Dönüşüyor

Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, geride bırakacağımız 2020 yılının son günlerinde, Şanlıurfa’da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin, Güneydoğu illerindeki arazi anlaşmazlıklarından kaynaklı acı hadiseleri tekrar gündeme getirdiği hatırlatılarak, “Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere bölgenin genelinde arazi, toprak, tarla kavgaları katliama dönüşmekte, her yıl aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10’larca kişi hayatını kaybetmekte ve yaralanmaktadır” denildi.
Toprak Husumetinin Sebepleri
Gerekçede, tapu, kadastro çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi, mülkiyet, sınır ihtilaflarının çözümünde sürecin yavaş ilerlemesi, mera alanı ve hazine arazisi işgallerinde devletin geri planda durmasıyla vatandaşların karşı karşıya gelmesi, devlete ait yerlerde haksız tapulaştırmaya gidilmesi, tarımsal amaçlı hazine arazilerinin rant kapısına dönüşmesi, arazi toplulaştırma projelerindeki yanlışlıklar gibi birçok etkenin Güneydoğu’da toprak husumetinin fitilini ateşlediğine dikkat çekildi.

 

Arazi Toplulaştırmadaki Yanlışlıklar

“Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemi” olarak tanımlanan Arazi Toplulaştırma politikasındaki hataların, son dönemlerde toprak kavgalarını kızıştıran en önemli faktör olduğunun belirtildiği gerekçede, daha önceleri Toprak Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmalarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle sürecin daha da yavaşladığı, gecikmeler neticesinde mağduriyetlerin oluştuğu, anlaşmazlıkların arttığı vurgulandı.
 

“Kendi Aranızda Çözün” Yaklaşımı Zemin Hazırlıyor
Gerekçede şöyle devam edildi: “Arazi toplulaştırma anlaşmazlıklarında adil ve hakkaniyetli bir şekilde hakem rolü üstlenerek tarafları bir masa etrafında toplamak yerine kenara çekilip, ‘Kendi aranızda çözün’ şeklindeki siyasi, bürokratik yaklaşım, karşı karşıya gelen vatandaşların kavga etmesine yol açmaktadır.
Toplulaştırma çalışmalarında bazı işler için üçüncü şahıslardan, firmalardan yararlanılmasının olumsuz etkileri de ayrıca açıklığa kavuşturulmalıdır.”

Meclis Üzerine Düşeni Yapmalı

Kan ve gözyaşının dinmesi için Meclis’in göreve davet edildiği gerekçede, “Bir hiç uğruna insanların ölmemesi, kadınların dul, çocukların yetim kalmaması, ailelerin yok olmaması, hepimizi hüzne boğan olayların yaşanmaması için Şanlıurfa ve Güneydoğu’nun diğer illerinde yaşanan arazi anlaşmazlıkları konusunda TBMM de üzerine düşeni yapmalıdır. Önergemiz kabul edilerek Güneydoğu’daki arazi ihtilaflarının, kavgalarının sebeplerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması, çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır” denildi.