ASAYİŞ
Giriş Tarihi : 07-02-2021 14:15   Güncelleme : 07-02-2021 14:19

Urfa’da Fahri Trafik Müfettişleri Aranıyor

Şanlıurfa’da trafiğe nefes aldırmak için Fahri Trafik Müfettişliği’ne başvurular alınmaya devam ediliyor.

Urfa’da Fahri Trafik Müfettişleri Aranıyor

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa’da da süreç devam ediyor. Trafiğin sağlıklı bir şekilde akışını sağlamak üzere gönüllü trafik denetleyicileri aranıyor.

 

Ancak bazı şartlar var. Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) Yüksekokul mezunu olmak,

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)Hakkında 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olması,

f) (Mülga: 03.09.2020-RG 31233)

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;

a) T.C. Kimlik numarasını,

b) Adres bilgilerini,

c) Sabıka kaydı olmadığı beyanını,

d) Sürücü belgesi bilgilerini,

e) Öğrenim durumu bilgilerini,

içeren ve fotoğrafının yer aldığı yazılı veya il valiliğince kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulanmasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir.