EĞİTİM
Giriş Tarihi : 24-02-2021 12:22   Güncelleme : 24-02-2021 12:22

Avcılık Kurs Ücretleri Belli Oldu

Avcılık kursu için kurs katılım ücretleri belli oldu.

Avcılık Kurs Ücretleri Belli Oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onaylı kurs kayır ücretleri belli oldu.

A- Kurs Ücreti

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete 

Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (Yüzde Yirmi İki Virgül Elli Sekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. Tebliğ olunur.

 

Ücrete Konu Olan Hesaplama 2020 yılı Avcılık Eğitimi Kurs Ücreti

Kurs Ücreti

(Aday Avcılardan Alınacak)

Bir Önceki Ücret X Yeniden Değerlendirme Oranı Bir Önceki Ücret Yeni Ücret

 

 

165,78 (165,78 0,2258) = 203,21 TL

 

B- Ders Ücreti:

Memur Maaş Katsayısı (2020 yılı birinci altı ay için) : 0,146061

 

Eğiticilere Ödenecek Ücretler Gösterge X Maaş Katsayısı

01 Ocak 2020

30 Haziran 2020

Maaş Katsayısı: 0,146061

1 Temmuz 2020

31 Aralık 2020

Maaş Katsayısı: ****

 

Profesör 300 Maaş Katsayısı    
Doçent 250 X Maaş Katsayısı    
Yardımcı Doçent 200 X Maaş Katsayısı    
Öğretim Görevlisi ve Okutman

 

160 X Maaş Katsayısı

   
M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi

 

140 X Maaş Katsayısı

 

140 X 0,146061=20,45 TL

 

***************

Tamgün/Tamyıl 150 X Maaş Katsayısı 150 X 0,146061=21,91 TL ***************