KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 02-03-2021 09:22   Güncelleme : 02-03-2021 09:22

Urfa'da Sinema Salonları Ne Zaman Açılacak?

Şanlıurfa Valisi Başkanlığında düzenlenen İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında sinema salonlarının 1 Nisan'a kadar kapalı kalması uygulamasına devam edilmesine karar verildi.

Urfa'da Sinema Salonları Ne Zaman Açılacak?

Toplantıda alınan kararlar şöyle; "Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.
İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgeleri ile kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetleri 31.12.2020 tarihine kadar, bilahare yine İçişleri Bakanlığının 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı genelgeleri ve buna istinaden alınan 30.12.2020 tarih ve 200 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda bu süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
İçişleri Başkanlığının 24/02/2021 tarih ve 3135 sayılı Genelgelerinde sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. 
Bu kapsamda; 25.02.2021 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  “Sinema salonlarının faaliyetleri ” ile ilgili olarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri ve gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı Genelgesi doğrultusunda; salgınla ilgili alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasının 1 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına, 
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir. "