EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-03-2021 22:33   Güncelleme : 21-03-2021 22:33

Denizi Olmayan Urfa'da Yüzen Restoran İhaleyle Kiraya Verilecek

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde yüzer duba restoran kiraya verilecek.

Denizi Olmayan Urfa'da Yüzen Restoran İhaleyle Kiraya Verilecek

 

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 • İlan Numarası

  ILN01333851

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Halfeti

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Mal Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  29.03.2021 15:00

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Halfeti Belediyesi

 • Yayınlandığı Gazeteler

  19/03/2021 : CUMHURİYET

HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINIR MAL SATIŞ İHALE İLANI    

 


SIRA NO


 
İLİ İLÇE MAHALLE CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ


 
   Şanlıurfa     Halfeti        Rüştiye Yüzer Duba Restaurant    450,00 m2     1.000.000,00     30.000,00   
29.03.2021   
15:00


             1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (Bir) adet taşınır malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.                                          
             2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nde görülebilir ve 100 TL bedel karşılığında temin edilebilir.                                    
             3- İhaleye katılacakların;                                    
                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                    
                 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                    
                 c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,                                    
                 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.                                     
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.                                    
             4- Satışı yapılacak olan taşınırın ihale bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.                                      
             5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)                                    
             6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                    
                                    
                         İLAN OLUNUR            

foto:tripadvisor