GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-05-2021 22:00   Güncelleme : 19-05-2021 22:00

Urfa BELSAN Genel Kurula Gidiyor

Şanlıurfa BELSAN Haziran ayında genel kurul toplantısı düzenleyecek. Toplantıda bütçe artırımı talep edilecek.

Urfa BELSAN Genel Kurula Gidiyor

BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ TİC. A.Ş. 4 Haziran'da Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. Toplantıda bütçe ve yeni yönetim kurulu seçilecek. 

Kurul ilanı şöyle;

 

ŞANLIURFA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 7658
   BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
  Paşabağı Mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye/ŞANLIURFA

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.05.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden;                 04.06.2021 tarihinde Cuma günü saat 11:00 Paşabağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 Haliliye  / Şanlıurfa adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleşecektir..

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
               
GÜNDEM:  
1.Açılış, başkanlık divan seçim ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
2.Şirket sermayesinin 80.000.000,00₺  (seksenmilyontürklirası)’dan 105.000.000,00₺ (yüzbeşmilyontürklirası)’na artırılması.
3.Yeni Yönetim Kurulu seçilmesi
4.Dilek ve Temenniler
5. Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:
Pay sahibi olduğum/olduğumuz BELSAN İMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ ve TİCARET Anonim Şirketi’nin …/…/… tarihinde saat:...:…. ‘da Paşa bağı mahallesi 720. Sokak No:13/1 adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………… ‘nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adres:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.