EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-05-2021 16:44   Güncelleme : 26-05-2021 16:44

Harran Üniversitesi Eski Otomobillerini Satışa Çıkardı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde Ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif araclar satılacak.

Harran Üniversitesi Eski Otomobillerini Satışa Çıkardı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLARIN SATIŞ İLANI

S.N SATIŞA KONU ARAÇLARIN
Aracın Cinci Markası Tipi Model Yılı Motor Numarası Şase Numarası Cinsi Muhammen Bedel            (KDV Hariç) Geçici Teminet Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Otomobil Renault Clio-Symbol 2003 K9KD700D030182 VF1LB07CF27423461 Sedan 26.125,00 TL 2.612,50 TL 08.06.2021 10:30
2 Kamyonet Ford  Transit 1995 23688 SFALXXDJVLRA23688 Kapalı Kasa 15.625,00 TL 1.562,50 TL 08.06.2021 11:30
3 Kamyonet Peugeot Boxer 2000 3125510 VF3233JC2Y4001185 Kapalı Kasa 16.125,00 TL 1.612,50 TL 08.06.2021 14:00
4 R.Otobüs Fiat Otoyol 1996 804005230839918X 118685 Otobüs 15.500,00 TL 1.550,00 TL 08.06.2021 15:00
5 Otomobil Renault Clio 2003 K9KA700D029912 VF1LB07CF27423136 Sedan 26.250,00 TL 2.625,00 TL 09.06.2021 10:30
6 Kamyonet Mazda B-2500 1999 WL411508 JM7UFYOW5W0141540 Çift Sıra Kab. 19.375,00 TL 1.937,50 TL 09.06.2021 11:30
7 Otomobil Renault Clio-Symbol 2003 K9KD700D030179 VF1LB07CF27423533 Sedan 25.625,00 TL 2.562,50 TL 09.06.2021 14:00
8 Otomobil Skoda Super-B 2010 CBB232932 TMBAF63TXA9015341 Sedan 91.875,00 TL 9.187,50 TL 09.06.2021 15:00
AÇIKLAMA :
1- Yukarıda özellikleri yazılı 8 (sekiz) adet aracın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Derslik binasının zemin katında bulunan 1 nolu amfi salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.          
2-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
3- İhaleye katılacakların;                  
        a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                  
        b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,              
        c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,              
        ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
        d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
        e) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
        f) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. 
4- Satışı yapılacak araçların  KDV, vergi, resim ve harç, tescil, siğorta vb.tüm gider/masrafları alıcıya aittir.
5-İstekliler söz konusu araçları, mesai günleri içinde (10.30-15.30 saatleri arasında) Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İlahiyat Fakültesi otoparkında görebileceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
7- Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İban’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise "T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi”, Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                                                                              İ L A N   O L U N U R.

 

 

İlan Bilgileri