GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-05-2021 20:40   Güncelleme : 30-05-2021 20:40

Urfa'da Vakıf Dükkanları Kiraya Verilecek

Urfa'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü Onlarca İşeyerini İhaleyle Kiraya Verecek.

Urfa'da Vakıf Dükkanları Kiraya Verilecek

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 09/06/2021 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

SIRA
NO
DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE SOKAK
MEVKİİ
APT NO-
KAPI NO
CİNSİ KULLANIM
AMACI
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM(M2)  MUHAMMAL
BEDEL (TL.)
TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
AYLIK GEÇİCİ ve EK (%23)    
1 631130030000 Şanlıurfa  Haliliye Paşabağı (Şair Nabi) 163. Sokak D/Blok 2. Kat No:5 Mesken Mesken 94 691 99,05 ₺1.050,00 2.898,00₺ 9.06.2021 10:00
2 631130043000 Şanlıurfa  Haliliye Paşabağı (Şair Nabi) 163. Sokak E/Blok 3. Kat No:8 Mesken Mesken 94 691 115,53 ₺1.421,00 3.921,96₺ 9.06.2021 10:05
3 631010005010 Şanlıurfa  Haliliye Beykapısı Karamusa    WC WC 151 22 40,00 ₺180,00 496,80 ₺ 9.06.2021 10:10
4 632010028015 Şanlıurfa Eyyübiye Kendirci Eyyüp Peyğamber  15 Dükkan Dükkan 99 5 18,00 ₺445,00 1.228,20 ₺ 9.06.2021 10:15
5 632010028009 Şanlıurfa Eyyübiye Kendirci Eyyüp Peyğamber  9 Dükkan Dükkan 99 5 50,00 ₺540,00 1.490,40 ₺ 9.06.2021 10:20
6 632010028012 Şanlıurfa Eyyübiye Kendirci Eyyüp Peyğamber  12 Dükkan Dükkan 99 5 50,00 ₺630,00 1.738,80₺ 9.06.2021 10:25
7 631030049000 Şanlıurfa Birecik Kurtuluş     Ambar Depo 290 1 223,00 ₺89,00 245,64 ₺ 9.06.2021 10:30
8 631030055000 Şanlıurfa Birecik Sancak     Dükkan Dükkan 442 15 11,00 ₺60,00 165,60 ₺ 9.06.2021 10:35
9 632030007000 Şanlıurfa Birecik Sancak Urfa Kapısı 14 Dükkan Dükkan 283 63 20,00 ₺106,00 292,56 ₺ 9.06.2021 10:40
10 631100015001 Şanlıurfa  Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı   Dükkan Dükkan 67 4 13,00 ₺390,00 1.076,40₺ 9.06.2021 10:45
11 631100019001 Şanlıurfa  Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı   Dükkan Dükkan 67 8 14,00 ₺456,00 1.258,56₺ 9.06.2021 10:50
12 631040006000 Şanlıurfa  Bozova Kırmızıpınar Çatak Yolu   Tarla Ziraatçılık   83 1400,00 ₺20,00 55,20 ₺ 9.06.2021 10:55
13 632090008000 Şanlıurfa  Siverek Haliliye     WC WC 328 1 30,00 ₺70,00 193,20 ₺ 9.06.2021 11:00
14 632090010000 Şanlıurfa  Siverek Hayriye     WC WC 139 3 15,00 ₺10,00 27,60 ₺ 9.06.2021 11:05
15 631060014000 Şanlıurfa  Halfeti Bulaklı     Tarla Ziraatçılık   380 1450,00 ₺15,00 41,40 ₺ 9.06.2021 11:10
16 631060020000 Şanlıurfa  Halfeti Fıstıközü     Tarla Ziraatçılık   574 3700,00 ₺80,00 220,80 ₺ 9.06.2021 11:15
17 631110296003 Şanlıurfa  Viranşehir Sarıbal     Tarla Ziraatçılık 116 1(3 Özel ) 9694,00 ₺35,00 96,60 ₺ 9.06.2021 11:20
18 631110309002 Şanlıurfa  Viranşehir Sarıbal     Tarla Ziraatçılık 117 1(KrokideB) 8000,00 ₺27,00 74,52 ₺ 9.06.2021 11:25
19 631110390006 Şanlıurfa  Viranşehir Eyyüpnebi     Tarla Ziraatçılık 139 1(KrokideD) 6836,41 ₺20,00 55,20 ₺ 9.06.2021 11:30
20 631110387001 Şanlıurfa  Viranşehir Eyyüpnebi     Tarla Ziraatçılık 150 5(KrokideB) 6908,39 ₺20,00 55,20 ₺ 9.06.2021 11:35
21 631110388002 Şanlıurfa  Viranşehir Eyyüpnebi     Tarla Ziraatçılık 150 8(KrokideC) 1410,00 ₺5,00 13,80 ₺ 9.06.2021 11:40
22 631110385012 Şanlıurfa  Viranşehir Eyyüpnebi     Tarla Ziraatçılık 136 1(KrokideH) 17381,11 ₺50,00 138,00 ₺ 9.06.2021 11:45
23 631110400000 Şanlıurfa  Viranşehir Elbeğendi     Tarla Ziraatçılık 104 3 43948,96 ₺140,00 386,40 ₺ 9.06.2021 11:50
24 631110401000 Şanlıurfa  Viranşehir Elbeğendi     Tarla Ziraatçılık 126 2 80579,58 ₺260,00 717,60 ₺ 9.06.2021 11:55
 1- Yukarıda  her  türlü  vasıfları  yazılı  Vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden taşınmazlar 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen TÜFE (12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı) az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir.2886 sayılı yasanın 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunca yapılacaktır.  
2-  İhaleye iştirak etmek isteyen  istekliler gerçek kişi; Nüfus Cüzdanı sureti, T.C. kimlik Numarası,  ikametgah ilmühaberi, (Vekaleten iştirak edecekler için de vekaletmanenin aslı veya noter tasdikli sureti), İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Şirket olarak katılacaklar ise; Tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri,  şirketin vergi numarası ile aylık gelirini gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar ise; yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti ibraz edeceklerdir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait adres beyanı, nüfus cüzdan sureti/ örneği,  T.C. kimlik numarası ile aylık gelirini gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. Aylık gelirini gösterir belgelerin onaylı olması gerekmektedir.Geçici ve ek teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Şanlıurfa Şubesindeki TR910021000000200006300001 İban nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya geçici ve ek teminat tutarı kadar Banka geçici Teminat Mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. ihaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. ihaleler ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir. idare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta  serbesttir.
3- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu  geçici ve ek teminat, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince İdare bütçesine irad kaydedilerek, talipli ihalelerden yasaklanacaktır. Noter,Sigorta,Gazete İlan Bedeli  ihale üzerinde kalan şahsa aittir.
4- Kiracı, elektrik ve su abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, abone alındıktan sonra iade edilecektir. Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
5- Kiralanan taşınmazlar kullanım amaçı dışında başka amacla kullanılmayacaktır.
6- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren şahıs bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır.Posta ve Faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, Ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
8-Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
9- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili İdareye verilen dilekçelere duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İlan Olunur.
İLAN GÜNLERİ :         28.05.2021 CUMA     01.06.2021 SALI