EKONOMİ
Giriş Tarihi : 31-05-2021 12:34   Güncelleme : 31-05-2021 12:34

Akçakale Belediyesi Arsalarını Satışa Çıkardı

Şanlıurfa Akçakale'de belediyeye ait dört adet arsa satışa çıkarıldı.

Akçakale Belediyesi Arsalarını Satışa Çıkardı

T.C
AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE SURETİYLE SATIŞI YAPILACAK OLAN AKÇAKALE BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZ İHALE İLANI

 

 1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Atatürk Mahallesi muhtelif yerlerde bulunan  4 (Dört) adet taşınmaz arsaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile 02/06/2021 Tarihinde belirtilen saatlerde Akçakale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihaleye çıkılacaktır
 2. Taşınmaz Arsaların muhammen bedeli aşağıda olduğu şekilde tespit edilmiştir.
 3. Saat 11:10 Atatürk Mahallesi 643 ada 3 parsel 239,31 m2 Muhammen Bedel 102.000,00 TL
 4. Saat  11:30 Atatürk Mahallesi 642 ada 5 parsel 45,33 m2 Muhammen Bedel 8.000,00 TL
 5. Saat 11:40 Atatürk Mahallesi 642 ada 5 parsel 52,23 m2 Muhammen Bedel 10.000,00 TL
 6.  Saat 11:50 Atatürk Mahallesi 1 ada 169 parsel 96,72 Muhammen Bedel 18.000,00 TL
 7. İhaleye girmek isteyen taliplilerden, ihale saatine kadar beher taşınmaz için ihale muhammen bedelin %3 geçici teminat yatırarak ihaleye iştirak edebilir. İsteyenler geçici teminatını yatırarak birden fazla taşınmaz ihalesine katılabilirler
 8. İhale üzerinde kalan talipli %6 kat’i teminatı ihale günü satış bedelini ise ihale gününden itibaren 30(otuz) gün içinde tamamı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmak zorundadır
 9. İhale üzerinde kalıpta ihaleden vazgeçen taliplinin Kat’ı teminatı Belediyemize irat kaydedilir
 10. Taşınmaz Bedeli 30 (otuz) gün içinde tamamı Belediyemize ödenmesine müteakip alıcı adına tapu devri yapılacaktır
 11. Vergi ,resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin daire tapu muamelesi ,elektrik su vb için her türlü masraf alıcıya aittir
 12. İhale günü taliplisi olmayan yerlerin satışı 15 (onbeş) gün sonra pazarlık suretiyle satışı yapılacaktır
 13. İhale komisyonu ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.
 14.  İş bu ihaleden dolayı vuku bulacak her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesinde Akçakale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir
 15.  İş bu Şartnamede bulunması gerekli olupta  bulunmayanlar için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır
 16. Şartname Bedelsiz olacaktır
 17. İhalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak istenilen teminat belgeleri vermek zorunludur. Bu madde aynı zamanda ihale aşamasında hangi belgeleri isteyeceğimiz konusunda bize yol göstermektedir

  Bu belgeler ikametgah belgesi ,Tebliğat için Türkiyede adres Gerçek kişilerin T.C kimlik numarası Tüzel kişilerin vergi kimlik numarası Geçici teminat yatırdıklarına dair belge Sicil kayıt belgesi (Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) Vekaletname ile olursa Noterlikçe tasdik edilmiş imza sürküsü veya vekaletname (Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge) (Kamu Tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ) İşin Özelliğine göre Belediyece tespit edilecek diğer belgeler
İŞ Bu ilan 17 maddedir

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  ŞANLIURFA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 • İlan Numarası

  ILN01381238

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Akçakale

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Satış

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  02.06.2021 11:10

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Akçakale Belediye Toplantı Salonu

 • Yayınlandığı Gazeteler

  31/05/2021 : YENİ AKÇAKALENİN SESİ