EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-08-2021 13:19   Güncelleme : 03-08-2021 13:19

Urfa TİGEM 90 Adet İkinci El Tarım Makinası Satacak

TİGEM'e ait ikinci el 90 adet tarım alet ve makine satılacak. İhale açık artırma usulü ile yapılacak.

Urfa TİGEM 90 Adet İkinci El Tarım Makinası Satacak

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar / ŞANLIURFA
İ L A N

1- İşletmemize ait ikinci el 90 adet tarım alet ve makine satılacaktır. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.
İhalede satışa sunulan 90 adet tarım alet ve makinalar için muhammen fiyat: 374.010,00 TLdir.%10 geçici teminat toplamı:37.401,00 TL’dir.
2- İhale, 12.08.2021 günü saat 14:00’da İşletmemizde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 19.08.2021 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.       
3- İhaleye ait geçici teminat % 10 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesaplarına yatırılabilir.
4- İhale konusu 90 adet tarım alet ve makinaları İşletmemizde ihaleden önce görülebilir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
  a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
  b) Geçici teminat vermesi,
  c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
6- Müşteri İşletmemizde yapılacak ihaleye iştirak etmeden İşletmemiz yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Müşteri idari şartnamenin 8. Madde hükümlerine göre tebligatın alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde mal bedelini, ihale tutarının % 20’si üzerinden kat’i teminatını ve ihale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait banka hesap numaralarına yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.
7- Müşteri almış olduğu ihale konusu malları 7 iş günü içerisinde idari ve teknik şartname esaslarında teslim alacaktır.
8- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.
9- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
10-İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir. 

 

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 • İlan Numarası

  ILN01424820

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Ceylanpınar

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

 • İhale Türü

  Satış

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  12.08.2021 14:00

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 • Yayınlandığı Gazeteler

  02/08/2021 : CEYLANPINAR

 • foto: temsilidir.