EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-08-2021 10:27   Güncelleme : 17-08-2021 10:27

Urfa Belediyesi O Arsalar İçin Satış İlanına Çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arsa satış ilanı yayınladı. Aşık ve Seyrantepe mahallelerindeki çok sayıda arsa açık arttırma ile satılacak.

Urfa Belediyesi O Arsalar İçin Satış İlanına Çıktı

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN
İLAN1- Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

Mahallesi Ada Parsel Arsa Yüzölçüm (m²) Emsal İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
AŞIK 101 2 6.324,07 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.794.442,00 113.833,26 TL 02.09.2021
11:00
AŞIK 101 3 6.085,33 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.651.198,00 109.535,94 TL
02.09.2021

11:05
AŞIK 101 4 3.236,45 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.589.160,00 77.674,80 TL
02.09.2021

11:10
AŞIK 101 5 3.700,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.590.000,00 77.700,00 TL
02.09.2021

11:15
AŞIK 101 8 2.479,02 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.611.363,00 48.340,89 TL
02.09.2021

11:20
AŞIK 104 1 2.757,48 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.930.236,00 57.907,08 TL
02.09.2021

11:25
AŞIK 104 3 3.355,34 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.684.272,00 80.528,16 TL
02.09.2021

11:30
AŞIK 104 4 3.294,51 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.635.608,00 79.068,24 TL
02.09.2021

11:35
AŞIK 104 5 2.742,51 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.645.506,00 49.365,18 TL
02.09.2021

11:40
AŞIK 105 1 2.512,58 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.507.548,00 45.226,44 TL
02.09.2021

11:45
AŞIK 105 2 2.341,39 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.404.834,00 42.145,02 TL
02.09.2021

11:50
AŞIK 105 3 2.336,37 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.401.822,00 42.054,66 TL
02.09.2021

11:55
AŞIK 105 4 2.234,95 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.787.960,00 53.638,80 TL
02.09.2021

12:00
AŞIK 105 5 2.541,28 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.033.024,00 60.990,72 TL
02.09.2021

12:05
AŞIK 105 6 2.458,72 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.475.232,00 44.256,96 TL
02.09.2021

12:10
AŞIK 105 7 2.294,46 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.376.676,00 41.300,28 TL
02.09.2021

12:15
AŞIK 105 8 2.283,04 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.369.824,00 41.094,72 TL
02.09.2021

12:20
AŞIK 105 9 2.278,03 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.366.818,00 41.004,54 TL
02.09.2021

12:25
AŞIK 105 10 2.487,42 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.492.452,00 44.773,56 TL
02.09.2021

12:30
AŞIK 108 1 3.736,12 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.988.896,00 89.666,88 TL
02.09.2021

12:35
AŞIK 109 2 2.150,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.397.500,00 41.925,00 TL
02.09.2021

12:40
AŞIK 109 3 2.197,09 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.757.672,00 52.730,16 TL
02.09.2021

12:45
AŞIK 112 1 2.606,01 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.824.207,00 54.726,21 TL
02.09.2021

12:50
AŞIK 114 1 4.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.800.000,00 84.000,00 TL
02.09.2021

12:55
AŞIK 114 3 3.386,60 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.047.940,00 91.438,20 TL
02.09.2021

13:00
AŞIK 114 4 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.800.000,00 54.000,00 TL
02.09.2021

13:05
AŞIK 114 5 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.800.000,00 54.000,00 TL
02.09.2021

13:10
AŞIK 114 6 2.952,73 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.771.638,00 53.149,14 TL
02.09.2021

13:15
AŞIK 115 1 2.250,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.462.500,00 43.875,00 TL
02.09.2021

13:20
AŞIK 115 3 3.500,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.150.000,00 94.500,00 TL
02.09.2021

13:25
AŞIK 115 5 2.250,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.350.000,00 40.500,00 TL
02.09.2021

13:30
AŞIK 115 6 2.250,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.350.000,00 40.500,00 TL
02.09.2021

13:35
SEYRANTEPE 396 1 3.960,03 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.168.024,00 95.040,72 TL
09.09.2021

11:00
SEYRANTEPE 396 2 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.800.000,00 54.000,00 TL
09.09.2021

11:05
SEYRANTEPE 396 3 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.800.000,00 54.000,00 TL
09.09.2021

11:10
SEYRANTEPE 396 4 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.800.000,00 54.000,00 TL
09.09.2021

11:15
SEYRANTEPE 396 6 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.950.000,00 58.500,00 TL
09.09.2021

11:20
SEYRANTEPE 396 7 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.950.000,00 58.500,00 TL
09.09.2021

11:25
SEYRANTEPE 396 8 3.000,00 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.950.000,00 58.500,00 TL
09.09.2021

11:30
SEYRANTEPE 396 9 3.960,03 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.168.024,00 95.040,72 TL
09.09.2021

11:35
SEYRANTEPE 397 1 2.997,20 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.397.760,00 71.932,80 TL
09.09.2021

11:40
SEYRANTEPE 397 2 2.500,54
E:1.20

Hmax:30,50 m
1.625.351,00 48.760,53 TL
09.09.2021

11:45
SEYRANTEPE 397 3 2.500,07 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.625.045,50 48.751,37 TL
09.09.2021

11:50
SEYRANTEPE 397 4 2.441,70 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.587.105,00 47.613,15 TL
09.09.2021

11:55
SEYRANTEPE 397 6 2.442,46 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.465.476,00 43.964,28 TL
09.09.2021

12:00
SEYRANTEPE 397 7 2.499,93 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.499.958,00 44.998,74 TL
09.09.2021

12:05
SEYRANTEPE 397 8 2.499,46 E:1.20 Hmax:30,50 m 1.499.676,00 44.990,28 TL
09.09.2021

12:10
SEYRANTEPE 397 9 2.682,56 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.146.048,00 64.381,44 TL
09.09.2021

12:15
SEYRANTEPE 407 4 3.880,69 E:1.20 Hmax:30,50 m 3.104.552,00 93.136,56 TL
09.09.2021

12:20
SEYRANTEPE 408 2 3.539,36 E:1.20 Hmax:30,50 m 2.831.488,00 84.944,64 TL
09.09.2021

12:25

2- İhale 02/09/2021 ve 09/09/2021 tarihlerinde Perşembe Saat:11:00’da  Encümen Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediye Yeni Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünde görülebilir ve 1000 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;  
a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)
b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
f) Noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
l)Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
m) İhalede her parsel için zaman aralığı 5’er dakka olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.
5- 02/09/2021 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 01/09/2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar; 09/09/2021 tarihinde yapılacak olan Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler 08/09/2021 Çarşamba günü saat 17:00’a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7-  101 ada 2 parsel, 101 ada 3 parsel, 396 ada 1 parsel,  396 ada 9 parseller için Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olup, diğer taşınmazlar Açık Teklif Usulü olacaktır.
8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
10- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Banka Hesap Bilgisi: Banka Adı: Ziraat Bankası Girişimci Şubesi Vergi No: 7880051454 İban No: TR980001002266356156335171


İLAN OLUNUR


Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Cumhuriyet Caddesi, 147.Sokak 4.Kat No:27  Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 3185100  Dahili 1736  Faks : 0 414 313 0649  www.sanliurfa.bel.tr    kalite@sanliurfa.bel.tr  
 e-posta: cemalbesleyici@gmail.com 0542 287 72 62

 

İlan Bilgileri