SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-09-2021 22:06   Güncelleme : 28-09-2021 22:06

Urfa'da Korona Hastaları İçin Yeni Kararlar Açıklandı

Şanlıurfa'da korona olduğunu öğrenen şahıslar için önemli kararlar açıklandı.

Urfa'da Korona Hastaları İçin Yeni Kararlar Açıklandı

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıdan sonra yapılan açıklam şöyle; "Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem taşımaktadır.
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta izlemi ve Filyasyon Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin; Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca belirlenen yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından elzem bir durumdur.  
Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili 14.09.2021 tarih ve 14644 sayılı “Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde İzolasyon Koşulları” hakkındaki Genelgelerine istinaden 17.09.2021 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları karara bağlamıştır. 

 

1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine, yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması koşuluyla izin verilmesine, 

2. Asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar için ise sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlıklarca bu kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse kamu kurumlarına ait misafirhane/konaklama tesisi gibi yerlerin, mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin belirlenmesi, 

3. Sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin izolasyona tabi tutulan kişilerce karşılanmasına, ancak yapılacak gelir tespitine göre konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek sağlanmasına,

4. Karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda izolasyon koşullarını sağlamak kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı yerlerin sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlıklarca seçilmesine, 

5. İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kişilerin sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlıklarca tespit edilen misafirhane/konaklama tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,

6. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için sorumlu Vali Yardımcısı/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlere;
• Ziyaretçi kabul edilmemesi,
• Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilmesi, İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sayıda sağlık personeli görevlendirilmesi,

7. Tüm Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellerden eksik aşılı olanlar ile aşısız olanların haftada iki defa PCR testi yaptırarak kurum amirlerine ibraz etmelerinin sağlanmasına, 

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliğiyle karar verilmiştir. "