SPOR
Giriş Tarihi : 06-01-2022 21:29   Güncelleme : 06-01-2022 21:32

Karaköprü Belediyesi Çim Sahayı İhaleyle Kiraya Verecek

Karaköprü Belediyesi Faruk Çelik Spor Tesisleri içerisinde bulunan doğal çim sahayı ihaleyle kiraya verecek.

Karaköprü Belediyesi Çim Sahayı İhaleyle Kiraya Verecek

 Kara köprü Belediyesine ait Atakent mah. Ada-5349, Parsel-2’de kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan Faruk ÇELİK Spor Kompleksinin içerisinde yer alan (Eni 68, boyu 105 metre olan) 1 adet Doğal Çim saha, 20/01/2022 Perşembe günü Saat, 11:45’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereği Açık arttırma usulü ile Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılarak ihale ile kiraya verilecek.

 

Kiralanan Yerin Evsafı Aylık Kira Bedeli
(KDV Dâhil)
Muhammen Bedeli        (KDV Dâhil)
(36 Aylık)
Geçici Teminat (%3)
(3 Yıllık)
Kara köprü Belediyesine ait Atakent mah. Ada-5349, Parsel-2’de kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan Faruk ÇELİK Spor Kompleksinin içerisinde yer alan Eni 68, boyu 105 metre olan 1 adet Doğal Çim saha, 2.500,00,TL 90.000,00,TL 2.700,00,TL


2- İhale ile ilgili Şartname Kara köprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100,00 TL’ (Yüz Türk Lirası) dır.

3- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır;
 a) Türkiye’ de Kanuni ikametgâhı olması,

 b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

 c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

 ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

 d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

 e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

 f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,             

 g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

 ğ) Kara köprü Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

 h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

 ı) İhaleye katılacak olanların Şanlıurfa İlinde Profesyonel Spor Kulübü olduğuna dair belge sunmaları,

4-  İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 19/01/2022 Çarşamba günü saat,16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
            İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01528549

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Merkez

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Kiraya Verme

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  20.01.2022 11:45

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  Kara köprü Belediyesine ait Atakent mah. Ada-5349, Parsel-2’de kayıtlı  taşınmaz üzerinde bulunan Faruk ÇELİK Spor Kompleksinin içerisinde yer alan Eni 68, boyu 105 metre olan 1 adet Doğal Çim saha,

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Belediyemiz Encümen Toplantı Salonu

 • foto: arşiv

 • Faruk Çelik Spor Tesisleri - Karaköprü Belediyesi