EKONOMİ
Giriş Tarihi : 19-08-2023 08:25

Resmi Gazete başlıkları

Resmi Gazete başlıkları

Resmi Gazete başlıkları
İçerik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği

–– Ankara Üniversitesi Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ibrahim uyguribrahim uygur