ASAYİŞ
Giriş Tarihi : 18-05-2022 18:11

Sağlıklı Bir Gelecek İçin 29 Mayıs’ta Ankara’yız!

Sağlıklı Bir Gelecek İçin 29 Mayıs’ta Ankara’yız!

Sağlıklı Bir Gelecek İçin 29 Mayıs’ta Ankara’yız!

Sağlık sisteminde yaşananlar artık alarm vermekte, kriz günbegün derinleşmektedir. Hastane kapısında kuyruk dönemi bitti diyenler; üç aydan önce randevu alınamadığını ve artık kuyrukların telefon başındaki sanal kuyruklara dönüştüğünü gayet iyi bilmektedir. Muayene olacaklar, ameliyat sırası bekleyenler ya evlerinde kaderine ya da özel hastanelerin insafına mahkûm edilmektedir. Pandemi dönemi boyunca ertelenen sağlık hizmetlerinin yaratacağı tıkanıklıklar konusunda uyarılarımız görmezden gelinmiş; kanserle ilgili öngörülerimiz ne yazık ki daha çok başvuru, gecikmiş tanı ve tedaviler olarak yaşanmıştır. Sağlıkta devrim yarattık diye övünenler, aylar sonrasında anca randevu alabilen yurttaşlara ise 5 dakikada muayeneyi reva görmüştür. Koruyucu sağlık hizmetlerini yok sayan, daha çok harcama yapılması için sağlık talebini kışkırtan ve sağlığı piyasalaştıran anlayış; hastalık üreten, toplumu yok sayan sağlık politikaları ile daha çok hastalanmış toplum ve daha çok tükenmiş hekim kitlesi yaratmıştır.
Sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum hem hekimler, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştır.
11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ve 1674 hekimin katıldığı ankete göre hekimlerin yaklaşık dörtte üçü çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini düşünüyor.
Aktif çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı, emekli hekimlerin yarıdan çoğu aylık ücretinin tamamını harcasa da geçim zorluğu yaşıyor.
Neredeyse 10 hekimden 8-9’u hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddete uğramış durumda.
Hekimlerin yalnızca 100’de biri şiddet konusunda yapılan düzenlemenin sağlıkta şiddeti yeterince azaltabileceğini düşünüyor.
Değer verilmeyen hekimlerin çoğunluğu işlerinde mutsuz ve umutsuz. Hekimlerin yalnızca dörtte biri tekrar seçme şanları olsa hekimlik mesleğini seçeceğini söylüyor. Tıp öğrencilerinin 

UYGUR MEDYA GURUBU UYGUR MEDYA GURUBU