GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-08-2023 07:09

Resmi Gazete başlıkları

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete başlıkları
çerik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2023 Tarihli ve 12036, 12037 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ibrahim uyguribrahim uygur