YEREL
Giriş Tarihi : 12-09-2023 10:06

Resmi Gazete başlıkları

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete başlıkları
İçerik

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2023/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2023/5 (Değişik İşler), K: 2023/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

ibrahim uyguribrahim uygur