EĞİTİM
Giriş Tarihi : 04-02-2023 13:39

MEB’de Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapan Yevmiyeci (Gündelikçi) Öğretmen

MEB’de Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapan Yevmiyeci (Gündelikçi) Öğretmen

MEB’de Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapan Yevmiyeci (Gündelikçi) Öğretmen

 

MEB bünyesindeki ilk ve orta dereceli resmi okullarda görev ifa eden kadrolu veya sözleşmeli öğretmenin doğum, askerlik görevi, ölüm, ücretsiz izne ayrılma, çeşitli hastalık veya uzun süreli tedavi vb. mücbir sebeplerden ötürü belirli veya belirsiz süre ile görevine devam edememesi, norm açığı bulunan okullara atama tercihlerinin yapılmaması vs. gibi  durumlarda eğitim öğretim faaliyetinin aksamaması adına öğretmenlik vasfına sahip ücretli öğretmenler tarafından ek ders ücreti karşılığında eğitim öğretimin devamlılığı sağlanmaktadır.

 

 

 

Bu görev sadece doğum izni, askerlik, uzun süreli hastalık, ücretsiz izne ayrılma gibi durumlarda yapılan geçici bir görev olmaktan çıkmış, bir istihdam modeline dönüşmüştür. Ekonomik şartların zor olduğu büyük şehirlerde, sosyal faaliyetler yönünden dezavantajlı kırsal kentlerde kadrolu/sözleşmeli öğretmenin durmadığı yerlerde pratik çözüm olarak ek ders karşılığı çalışan ücretli öğretmenler ile okulların öğretmen açığı kapatılmaktadır.

 

 

 

Kadrolu öğretmenin gitmekten imtina ettiği en ücra vatan toprağında ülke geleceği olan çocukların eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinden yararlanması ilkesi doğrultusunda, ihtisas gerektiren bu kutsal vazifeyi mesleki doyumluluk adına severek ve isteyerek ifa etmiştir. Kendini mesleğine adamıştır. Eğitim öğretim yılının muhtelif zamanlarında öğretmensiz kalan sınıflarda eğitimin devamlılığını sağlama adına stepne görevi görmüştür. Deneyimleri sayesinde ders disiplini, sınıf yönetimi, sorun çözme yeteneği vb. birçok yönden yeni göreve başlayan eğitimci arkadaşlara örnek teşkil etmektedir. İmkanların kısıtlı olduğu kırsal köy okullarında, şehrin gelişmemiş mahallelerindeki ilk ve orta kademeli okullarında eğitim öğretim faaliyetini yürütmüştür.

 

Aldıkları maaş asgari ücretin altındadır. Haftada en fazla 30, ayda en fazla 120 saat derse giren bir ücretli öğretmenin 20 gün SGK primi yatmakta, 7340 TL maaş ödenmektedir. Kısmi süreli görev yaptığından işsizlik maaşı alamamaktadır. Tazminat hakkına sahip değildir. Maaş promosyonu, kırtasiye ödeneği vs. birçok haktan mahrumdur. Görev durumu okul yöneticisinin iki dudağı arasındadır. Okul idaresince kadrolu/sözleşmeli öğretmene gösterilen güven ve davranış çoğu zaman ücretli öğretmene gösterilmemektedir. Velinin ücretli öğretmene güven ve davranışı çoğu zaman menfi yönde olmaktadır. Hastalık, kar tatili, ara tatil, yarıyıl tatili, yaz tatili, 23 Nisan, 19 Mayıs vs. gibi resmi tatillerde ek ders ücreti ödenmemektedir. Babalık izni, doğum izni, yakın akraba vefatı vb. durumlarda ek ders ücreti ödenmemektedir. Ücretsiz olarak haftada 1-2 defa nöbet görevi ifa etmektedir. Kadrolu/sözleşmeli öğretmen gibi sınav hazırlama, sınav kağıdı okuma, veli görüşmesi yapma vb.  iş ve işlemleri yapmaktadır.

AdminAdmin