TURİZM
Giriş Tarihi : 01-01-1970 02:00

Sivas davası hükümlerine onama istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Madımak Oteli'nin 2 Temmuz 1993'te yakılmasına ilişkin davanın 5 sanık yönünden zaman aşımı, 2 sanık yönünden ise ölmeleri nedeniyle düşürülmesine ilişkin hükümlerinin onanmasını istedi.

Sivas davası hükümlerine onama istemi

ANKARA - Müdahil avukatların temyiz talepleri üzerine Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderilen tebliğnamede, "hükmün niteliğine göre koşulları bulunmadığı" gerekçesiyle, bazı müdahil avukatların duruşmalı inceleme isteminin reddi talep edildi.

Tebliğnamede, dosya kapsamına göre, iddiaya konu eylemlerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle, toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda ve sistemli olarak işlenmediği ifade edilerek, sanıklar Şevket Erdoğan, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Köksal Koçak ve İhsan Çakmak'a ait atılı eylemlerin suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nın 146/3, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 309/1. maddesi kapsamında kaldığı belirtildi. Tebliğnamede şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mahkemece eylemin insanlık suçu kapsamında değil, terör suçu kapsamında değerlendirilmesi doğru bulunmakla, bu konuya ilişkin katılanlar vekillerinin talepleri yerinde görülmemiştir.

Sanıklar Şevket Erdoğan, Hakan Karaca, Necmi Karaömeroğlu, Köksal Koçak ve İhsan Çakmak'ın üzerlerine atılı anayasayı ihlal suçu için 765 sayılı TCK'nın 146/3. maddesinde öngörülen cezanın süresi itibarıyla, aynı kanunun 102/3 ve 104/2. maddelerinde belirlenen zaman aşımının suç ve karar tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmakla, zaman aşımı nedeniyle bu sanıklar hakkındaki kamu davalarının ortadan kaldırılması; sanıklar Cafer Erçakmak ve Yılmaz Bağ'ın kovuşturma sırasında ölmeleri nedeniyle haklarındaki davaların 5237 sayılı TCK'nın 64/1. maddesi delaletiyle CMK'nın 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine ilişkin kararlar usul ve kanuna uygun bulunduğundan, katılanlar vekillerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin onanması talep olunur."

Tebliğnamede, "mağdur Serap Kaynar'ın kovuşturma sırasında ölmesi ve hakkında katılma kararı verilmemesine rağmen, gerekçeli karar başlığında 'katılan' sıfatıyla yazılmasının, mahallinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirildiği" de kaydedildi. (AA)


kaynak:f5haber.com