Olağan Genel Kurul öncesinde delegasyon seçimlerinde şaibe olduğu, delegasyonun bilgilendirilmeden telefonla aranarak kaydedildiği ve bu durumun düzeltilmesi talep edilmesine rağmen dikkate alınmadığı belirtildi. Ayrıca delegasyonların belirlenirken sahte evraklar düzenlenerek yapıldığı, seçimin demokratik yollarla kazanılması mümkün olmayan bir şekilde paravan dernekler üzerinden ele geçirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Olağan Genel Kurulda Divan Başkanı seçiminde ilgili maddelere rağmen taleplerin reddedilmesi ve listenin içinden bir kişinin Divan Başkanı olarak seçilmesi de eleştirildi. Seçimlerde kullanılacak delegasyon listesinin açıklanmasının ardından itiraz sürecinin işletilmeden hızlıca seçime gidilmesi, hukuksuz bir şekilde yapılan seçimi gözler önüne serdi.

Olağan Genel Kurulda gizli oy ve açık sayım yöntemiyle yapılan oylamalar sonucunda yaşanan hukuksuzluklar ve tarafsız olmayan Divan kontrolü eleştirildi. Oy verme sürecinin sınırlı bir zaman dilimine sıkıştırılması ve kimlik kontrollerinin yapılmadan oy kullanılması da tartışmalara yol açtı.

Şanlıurfa Kent Konseyi'nde yaşanan bu tartışmaların temelinde, hukuksuzluklar, tarafsız olmayan Divan kontrolü ve usule uygun olmayan bir genel kurul süreci yatmaktadır. Demokratik Kent Girişimi olarak, şehrimizde demokrasinin hakim olması ve yaşanabilir bir toplumun inşası için mücadele edeceğimizi belirtiriz. Sorumlular ve genel kurul süreci hakkında hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

DEMOKRATİK KENT GİRİŞİMİ