Şanlıurfa, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olması nedeniyle serinlemek için en önemli ihtiyaç yeşil alanlar ve ağaçlandırmadır. Ancak bu yönde ilerleme sağlanması gerekiyor.

Şanlıurfa, Türkiye'deki ormanlık alan bakımından en az iller arasında yer alıyor. Bu durum, şehrin yeşil alan ve ağaçlandırma ihtiyacını daha da önemli kılıyor.

Şanlıurfa, GAP Projesi'nin merkezi konumunda bulunuyor ve Fırat Nehri gibi önemli bir su kaynağına sahip. Bu avantajlar, şehrin ağaçlandırma ve yeşil alan projeleri için büyük bir potansiyel sunmaktadır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in "Kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" hadisi, ağaçlandırmanın önemini vurgulamaktadır. Şanlıurfa gibi bir şehirde ağaçlandırma çalışmaları, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de hayati önem taşımaktadır.

Ormanlar, doğal su kaynakları olarak bitkiler ve hayvanlar için hayati önem taşır. Ayrıca erozyonu önler, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar ve biyoçeşitliliği korur.

Şanlıurfa'nın yeşil bir geleceğe kavuşması için siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel basına büyük görev düşmektedir. Hep birlikte, Şanlıurfa'yı yeşillendirmek için duyarlılık göstermeliyiz.

Mustafa Polat
Şanlıurfa Demokrat Parti İl Başkanı