Enflasyonun toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymak için Süleyman Demirel'in enflasyon hakkındaki görüşlerini paylaşmak istiyorum. Süleyman Demirel, 1991 seçimleri öncesinde Star TV'de diğer siyasi liderlerle yaptığı açık oturumda şöyle demiştir: "Enflasyon bana göre siyasi değil, bilimsel bir olaydır. Doğru yapılırsa enflasyon makul sınırlarda kalır, yanlış yapılırsa alır başını gider. Enflasyon devletleri yıkar, milletleri de içinden bozar. Enflasyon sadece bir pahalılık sorunu değildir; ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödeyemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlık, soygun, fuhuş gibi kötü yolların hepsini açar. Toplumu içten içe çürütür. Batılılar enflasyonu 'Bir numaralı halk düşmanı' olarak tanımlarlar. Enflasyon, milletin kaderi değildir ve sadece ideolojik kalıplarla açıklanabilecek bir olgu da değildir."

Süleyman Demirel'in 1965 yılında Adalet Partisi'nin iktidara gelmesiyle başbakan olarak göreve geldiği dönemde Türkiye, önemli ekonomik büyüme ve kalkınma projelerini hayata geçirmiş, enflasyonu düşük seviyelerde tutarak ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bugün ise vergi yükünün artması ve ekonomik politikalardaki değişimler, vatandaşların yaşam standartlarını olumsuz etkilemektedir.

Mustafa Polat, Şanlıurfa Demokrat Parti İl Başkanı