Gerçek Dışı Haberler ve Siyasi Kaygılar
Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve Bakan ile bürokratları hedef alan haberlerin, tamamen gerçek dışı bilgilerle ve siyasi kaygılarla hazırlandığını vurgulayan Bakanlık, bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltma amacını taşıdığını ifade etti.

Güvenlik Gerekçesiyle Zırhlı Araç Kullanımı
Devletin en üst makamlarının, güvenlik gerekçesiyle zırhlı araçlar kullandığına dikkat çeken Bakanlık, bu uygulamanın devlet protokolü ve güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Zırhlı araçların kullanımının, özellikle devlet yöneticilerinin güvenliği açısından zorunlu olduğu vurgulandı.

Tasarruf Genelgesi ve Makam Araçları
Bakanlık tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinde, bakanların makam araçlarının zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulduğunu belirten açıklamada, bu durumun devlet işleyişinin aksamaması için gerekli olduğu ifade edildi. Bakanlık, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda hassasiyetle hareket ettiklerini de ekledi.

Liyakatli Bürokratlar ve Görevleri
Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanmış liyakatli bürokratların görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirten Bakanlık, bu bürokratların atamalarının tamamen liyakat esasına dayalı olarak yapıldığını vurguladı. Bu atamaların, kamu hizmetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olduğu ifade edildi.

"Çifte Maaş" İddiaları
Basında yer alan "çifte maaş" ifadesinin, aslında çifte sorumluluk ve görev kaynaklı olduğunu belirten Bakanlık, bazı bürokratların birden fazla görev üstlenmeleri nedeniyle ek ücret aldıklarını açıkladı. Bu durumun, devlet işleyişinin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Ücretlere Tavan Getirilmesi
Ücretler konusunda yakın zamanda kanunla tavan getirileceğini açıklayan Bakanlık, bu düzenlemenin kamu görevlilerinin maaşlarını belirli bir üst sınırda tutmayı amaçladığını belirtti. Bu uygulamanın, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacağı ifade edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Detaylı içerik ve daha fazla bilgi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.