Program Akışı:
09:30 – 10:00: Sempozyum Kayıt
10:00 – 10:30: Açılış Konuşmaları
10:30 – 10:45: Çay – Kahve Arası

I. OTURUM
10:45 – 12:15: Adil Yargılanma Hakkının Hukuki Çerçevesi – 1
Konuşmacı: Doç. Dr. Ulaş Karan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel olarak adil yargılanma hakkı
Bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkı
Aleni yargılama ve aleni karar hakkı
Mahkemeye erişim hakkı
Makul sürede yargılanma hakkı
12:15 – 13:15: Öğle Arası

II. OTURUM
13:15 – 14:45: Adil Yargılanma Hakkının Hukuki Çerçevesi – 2
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hülya Dinçer Lök, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel olarak hakkaniyete uygun yargılama hakkı
Gerekçeli karar hakkı
Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama hakkı
Deliller
Masumiyet karinesi (Hukuk yargılaması ve idari yargılama boyutları)
14:45 – 15:00: Çay – Kahve Arası

III. OTURUM
15:00 – 16:30: Cezai Alanda Adil Yargılanma Hakkı
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Masumiyet karinesi (Ceza yargılaması boyutu)
Soruşturma ve kovuşturma aşamasında asgari sanık hakları
Savunma hakkı bağlamında avukatın rolü
16:30 – 16:45: Kapanış

Konuşmacılar Hakkında:
Doç. Dr. Ulaş Karan:
Lisans eğitimini hukuk, yüksek lisans eğitimini insan hakları hukuku, doktora eğitimini ise kamu hukuku alanında yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve serbest avukatlık yapmaktadır. Anayasa hukuku ve insan hakları alanlarında, özellikle ayrımcılık yasağı, nefret söylemi, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlükleri gibi konular üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Dinçer Lök:
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. Geçiş dönemi adaleti, ağır insan hakları ihlalleri ve hakikati bilme hakkı konulu doktora tezini savundu. İnsan hakları hukuku, geçiş dönemi adaleti, cezasızlık politikaları ve otoriterleşme konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Serdar Talas:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2012 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.