Karar Konusu:
Proje: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi
Kapsam: Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar ve üzerlerindeki muhdesatlar.
Amaç: Proje kapsamında taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması.
Kamulaştırma Kanunu:
Bu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi gereğince alınmıştır.
İmza:
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştır.
Bu karar, bölgedeki demiryolu altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla önemli bir adım olarak görülmektedir. Kamulaştırma sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması, projenin zamanında ve etkili bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.