Hız ihlalinde bulunan yüz kırk bin dokuz yüz kırk yedi,

 

 Periyodik muayenesi yaptırılmamış yirmi dokuz bin üç yüz sekiz,

 

 Emniyet kemeri kullanmayan on altı bin altı yüz yetmiş sekiz,

 

 Sürücü belgesiz araç kullanan on dört bin dört yüz otuz üç ve

 

 Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan on bin beş yüz seksen yedi olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

 

 Toplam dört yüz otuz üç bin iki yüz yedi araca/sürücüye işlem yapıldı.

 

 Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

 

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.