KADIN
Giriş Tarihi : 25-03-2014 20:52   Güncelleme : 25-03-2014 20:52

Cemil Bayık: Demokratik Ulusun Birliği İçin Sandığa

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili çağrı yapan KCK Eş Başkanı Cemil Bayık, Türk devletinin özellikle Dersim, Bingöl ve Elazığ bölgesinde yaratmak istediği asimilasyon ve kültürel soykırım politikalarına karşı mücadelenin önemini vurgulayarak, seçimlerde BDP’ye verilecek her oy’un sömürgeci sistemin iflası anlamına geleceğini belirtti.

Cemil Bayık: Demokratik Ulusun Birliği İçin Sandığa

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, 30 Mart yerel seçimleri için Dersim, Bingöl ve Elazığ halkına şöyle seslendi:

 

Kürdistan halkımız bu sene Newroz bayramını ve yerel seçimleri birlikte yaşıyorlar. Bu münasebetle Dersim, Bingöl, Elazığ ve Türk metropollerinde yaşayan halkımızın Newroz bayramını kutluyorum. Selam ve saygılarımı gönderiyorum.

 

SERHİLDAN DİYARLARI

 

Dersim, Bingöl, Elazığ direniş ve serhildanın diyarıdır. Bu bölgede birçok direnişler aynı zamanda katliamlar yaşanmıştır. Dersim, Bingöl ve Elazığ’ın yurtseverliği güçlüdür. Dersim, Bingöl ve Elazığ halkı Türk sömürgeciliğine teslim olmadıkları için bu katliam ve serhildanlar yaşandı. Türk devlet sömürgeciliği katliamlarla bu direnişi söndürmek istedi. Kürt bölgesini tamamen ortadan kaldırmak istedi. Özellikle Elazığ’da bu temelde sömürgeci siyaset, imha ve inkar siyaseti geliştirildi. Bu şekilde bütün Kürdistan’a hakim olmak istediler. Asimilasyon, fiziki ve kültürel soykırım geliştirildi. Fakat ne kadar bu siyaset yürütüldüyse de netice alamadılar. Çünkü PKK ve Önder Apo Türk sömürgeciliğinin sonuç almasına izin vermedi. Belki devlet Dersim, Bingöl, Elazığ’da; Şeyh Sait ve Seyit Rıza isyanlarını bastırdı. Bu esaslar üzerinde beyaz katliam, sürgün, vahşet ve parçalanmayı geliştirdi, fakat yine de sonuç alamadı.

 

ONURLU TARİHLERİNE SAHİP ÇIKMALILAR

 

Dersim, Bingöl ve Elazığ, onurlu tarihe dayanan birliğini oluşturmalıdır; bugün o gündür. Bu fırsat artık halkımızın eline geçmiştir. Onurlu tarihlerine sahip çıkarak bir kez daha bu tarih canlandırılmalıdır. Dersim, Bingöl ve Elazığ’a layık olan da budur. Bunun dışında hiçbir şey layık görülemez. Büyük bedeller vermiş bu bölgenin geleceği böyle olmalıdır. Dersim, Elazığ ve Bingöl bunu inkar edemez. Önder Apo'nun ve PKK'nin mücadelesi bu fırsatı bugün yaratmıştır. Görünen odur ki Dersim, Bingöl ve Elazığ halkı kendi tarihlerine sahip çıkacaklar. Bunu da 30 Mart seçimleriyle her kese gösterecekler.

 

SÖMÜRGECİLİK VE 12 EYLÜL ANAYASASI REDDEDİLMİŞTİR

 

Dersim halkımız Aleviliğini, Dımılk ve Kırmanc, tüm lehçelerini rahatça ifade edip yaşamalıdırlar. Bingöl halkımız Zazalığını, dinini nasıl istiyorsa öyle yaşamalıdır. Elazığ halkımız asimilasyon ve kültürel soykırıma karşı bir kez daha ayağa kalkmalıdır. Elazığ, Bingöl, Dersim kendi aralarındaki birliklerini güçlendirmelidir. Elazığ, Dersim, Bingöl halkımızın Kürtlük, yurtseverlik, demokratikleşme, özgürlüklerinde ısrar isteği güçlüdür. Eğer Bingöl’de 12 Eylül, Kenen Evren anayasası büyük bir çoğunlukla reddedilmişse bu, Bingöl halkının sömürgeciliği kabul etmediğinin delidir. Eğer Bingöl’de din olgusu güçlüyse bu da Türk sömürgeciliğine karşı bir tepkinin sonucudur. Kendi özüne sahip çıkma arayışıdır. Din kimliği, Bingöl için ulusal değerleri koruyan bir rol oynamıştır.

 

CHP KATLİAMCI DEVLET PARTİSİDİR

 

Dersim halkımız kendisine yapılan katliam ve soykırımı hiçbir zaman unutmamıştır. Dersim halkımız devlete, devlet partisi CHP’ye karşı durmalıdır. O yaşanan katliamı CHP yapmıştır. Katliamcılara oy verilemez, verilmemelidir. CHP Dersim’i ortadan kaldırmak istedi. Dersim halkımız, Aleviliğine, Kürtlüğüne, diline sahip çıkmalıdır. Eğer kendisine sahip çıkıyorsa oyunu BDP adaylarına verir; BDP içinde yer alır. Bu temelde tarihine cevap olabilirse Seyit Rıza yaşatılmış olur.

 

İNKAR VE İMHA SİYASETİ İFLAS EDECEK

 

Eğer Bingöl halkı, BDP adaylarına sahip çıkarsa belediyeyi kazanır; Şeyh Sait’in tarihine sahip çıkmış olur. Eğer Elazığ kazanırsa, kazanmak için çalışırsa kendi tarihine sahip çıkmış olur. Eğer Dersim, Bingöl, Elazığ; Kürtlüğü, yurtseverliği için bir kez daha ayağa kalkarsa, inkar ve imha siyaseti iflas eder. Türk devlet sömürgeciliğinin iflası anlamına gelir. Çünkü burada büyük direniş ve serhildanlar yaşanmış ve büyük bedeller ödenmiştir. Kürt eğer ölmemişse bu yüzden ölmemiştir. Yaşayan Kürtler bu direniş ve ödenen bedeller sayesinde yaşayabilmiştir. Eğer daha fazla bedel vermek istemiyorsak bu seçimlerde büyük sonuçlar ortaya çıkarmalıyız. Tersi durumda sömürgeci siyaset, asimilasyon ve kültürel soykırım etkili olacaktır.

 

ŞEHİTLERİMİZİ BÜYÜK YAŞATALIM

 

Şehitlerimizin yarattığı değer ve mücadele kazanımları unutulmamalıdır. Şehitlerimizi büyük yaşatmak için mücadele ediyoruz. Eğer kazanırsak Türkiye’de demokratikleşme gelişecektir. Kürdistan’da Kürt sorunu çözüm yoluna girecektir. Aynı zamanda seçimle elde edilen sonuçlar, Önder Apo’nun özgürlüğüne hizmet edecektir. Önder Apo’nun özgürlüğü, sadece Kürt halkının değil, bütün halkların özgürlüğüdür; dinlerin ve kültürlerin de özgürlüğüdür. Bu yaşamın güzelleştirilmesi ve başarısıdır. Özgürlük ve demokrasiyle yaşamaktır.

 

FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZDİR

 

Bütün halkımız, Dersim, Bingöl, Elazığ halkımız da kendi varlığına sahip çıkarak; nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalıdır. Özgürlük hareketimiz, kim kendisini nasıl görüyorsa, onları öyle kabul ediyor. Dayatma ya da kendisine benzetme yaklaşımı yoktur. Türk devleti gibi, ben nasıl istiyorsam benim gibi olsun, anlayışı hareketimizde yoktur. Özgürlük hareketi hiçbir zaman halklara, dinlere, kültürlere böyle yaklaşmadı. Hangi halk, hangi din, hangi kültür kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, onları öyle kendi kimlikleriyle kabul etmektedir.

 

DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ

 

PKK demokratik ulusu esas alıyor; sorunu demokratik ulusla çözmek istiyor. Kürdistan bu zenginliklerle güzeldir, bu renklerle canlıdır. Sömürgeci Türk devletinin yaptırmak istediği ise Kürdistanı tüm bu renk ve zenginliklerden alı koymaktır. Kürdistan halkı, kendi halk gerçekliği, öz kimliği, din ve kültürü üzerinden bu seçimler vesilesiyle bir kez daha ayağa kalkmalıdır. Bunun öncülüğünü de Dersim, Bingöl, Elazığ yapacak. Tarihte oynadıkları öncülük rolüyle büyük bir miras bıraktılar. Sömürgeciliğin başarıya ulaşmasına izin vermediler. Eğer PKK mücadeleyi geliştirip bugüne kadar getirmişse, bu gerçekliğin altında Dersim, Bingöl ve Elazığ direniş geleneği yatmaktadır.

 

SEÇİMLERE VE SANDIĞA SAHİP ÇIKILMALI

 

 

Bütün halkımız, çocuk ve yaşlı herkes, BDP adaylarının etrafında toplanıp gece gündüz çalışarak başarmaya kilitlenmelidirler. Seçimlere ve sandığa sahip çıkalım. Devletin seçim günü, hile ve oyun yapmasına fırsat vermeyelim. AKP ve devletin diğer partilerinin farklı yollardan kazanmalarına izin vermeyelim. Bu konuda geçmiş seçimlerden ders çıkaralım. Seçim görevlileri, sadece sandıklar açıldığında değil, sonuçlar merkeze gönderilip ilan edilene kadar sandık başından ayrılmamalıdırlar. Tedbirler alınmalıdır. Ulusal birlik, halkların birliği, demokratik ulusun birliği eğer güçlü biçimde geliştirilirse, Bingöl, Elazığ ve Dersimde iyi sonuç alabiliriz. Demokratik ulusun birliği için her kes sandığa gidip oyunu kendisine vermeli. Bu kazanım demokrasi ve özgürlüğe hizmet edecektir. Bu temelde halkımıza bir kez daha selam ve saygılarımı gönderiyorum.