KADIN
Giriş Tarihi : 04-06-2014 15:12   Güncelleme : 04-06-2014 15:12

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ DERNEĞİ KURULDU

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını gidermek için Şanlıurfa’da “Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği” kuruldu.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ DERNEĞİ KURULDU

Derneğin kurucu başkanı Mehmet GÖBEK, derneğin kuruluş amacı ve çalışma alanları hakkında bize genişçe bilgi verdi.   GÖBEK: “ Dernek olarak Mevsimlik Tarım İşçiliğinin yıllarca devam eden kangren haline dönüşen sorunlarını kamuoyu ile paylaşmak, duyarlılık oluşturma amacıyla bu derneği kurduk.Bu anlamda ilgili STK ve yetkili kurumları bilgilendirmek ve harekete geçirmek istiyoruz

Tarımsal üretimin yaygın olduğu ülkelerde, kaza ,  yaralanma, hastalık ve erken ölümler açısından kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve mevsimlik tarım işçileri (MTİ) özel risk grubu olarak tanımlanır.

                 Ülkemizde ise en fazla ölüm tarım sektöründe yaşanmaktadır. Bu insanlarımıza; göç ettikleri yerlerde barınma, alt yapı, yaşam koşulları, temel sağlık hizmetleri, ön yargı, ayrımcılık, dışlanma, temiz içme suyu sıkıntısı, kız çocuklarımıza ait sorunlar, eğitim sorunları, ulaşım, vb. gibi sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır.   

 

Yapılan araştırmalarda mevsimlik tarım işçiliği sorununun bir handikap olduğu, eğitimsiz bir toplumun ise dezavantajlı olduğu ifade edilmektedir. Yine yaptığımız görüşmelerde sivil toplum kuruluşlarının bu sorunun kaynağının eğitimsizlik olduğunu vurgularken ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini de ifade edilmektedir.

 

Derneğimiz, mevsimlik tarım işçilerinin ve aracılarının yaşam koşulları ile sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ekonomik alanlarında gelişmelerine katkıda bulunmayı hedeflenmektedir. Mevsimlik tarım işçiliğine yönelik  eğitim, araştırma, girişimcilik, danışmanlık ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak amacı ile kurulmuştur.

   Mevsimlik Tarım İşçiliğinin karşılaştığı eğitim, sağlık, ekonomik, barınma, ulaşım ve sosyo-kültürel sorunlara çözüm bulmaya katkı sunacağız.

 

             Mevsimlik tarım işçilerinin kanuni hakları konusunda insanlarımızı bilgilendirerek, yetkilileri de görev ve sorumluluklar konusunda hizmet etmeye davet edeceğiz. Ülkemizin büyük bir kesimini  oluşturan bu insanlarımızın sorunlarının çözümünde hem kendilerine hem de yetkililere yardımcı olmayı hedefledik.

 

            Bu amaçlarla kurulan derneğimiz hedeflerine ulaşmak için dernek yetkilileri şimdiden kolları sıvamıştır. Bu mevsimlik tarım işçiliği sorununu kendine dert edenleri derneğimiz çatı altında göreve davet ediyoruz.”.                                                                

                                                                                                   Mehmet GÖBEK

 

                                                                       Mevsimlik Tarım İşçileri Kurucu Dernek Başkanı