KADIN
Giriş Tarihi : 12-06-2014 13:19   Güncelleme : 12-06-2014 13:19

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği

Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü. Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği olarak bugün çocuk işçiliğine karşı yürütülen kampanyaya destek olmak ve çocuklarımıza sahip çıkma adına basın açıklamasını yapıyoruz.

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği

Çocuk işçi yasalar veya gelenekler açısından belirlenmiş bir yaşın altındaki çocukları ifade eder. Çocuk işçiliği, çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine zarar verebilecek bir tarzda çalışmaları sürecidir.  Ana yasanın 50. Maddesinde yer alan “Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.” Hükmüne ek olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesi ile çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanuna göre 15 yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır.

Türkiye İstatistik Kurulu (TÜİK) 2012 yılında yaptığı Çocuk İş Gücü Anketi sonuçlarına göre Türkiye’de çalışan çocuk sayısı; 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi, 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişidir. Çalışan çocukların %49,8’i bir okula devam ederken, %50,2’si okula devam etmemektedir (TÜİK,2012). Yaş grupları itibariyle 6-14 yaş grubundaki çalışan çocukların %81,8’i, 15-17 yaş grubundaki çalışan çocukların ise %34,3’ü bir okula devam etmektedir (TÜİK, 2012).

Yine TÜİK verilerine göre çalışan çocukların %44,7’si (399 bin kişi) tarım sektöründe çalışmaktadır.

Türkiye’de çocuk işçiliğinin en önemli nedenlerinden biri; yoksulluk, göç, geleneksel bakış açısı, eğitim olanaklarının yetersizliği ve etkin kullanılamamasıdır. Bu nedenlerin her biri bir diğerinin hem nedeni hem sonucu olabilmektedir. Bu nedenle bir kısır döngü ortay çıkmaktadır.

Araştırmalar çocuk işçiliğinin ana nedeninin yoksulluk olduğunu göstermektedir. Eğitim sorunu çocuk işçiliğinin önemli, bir boyutu olup yoksulluğu da yaratan etkenler arasında yer almaktadır.

Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği olarak çocuk işçiliğinin Türkiye ve Dünya genelinde önlenmesi için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Çocukların tarlalarda, iş atölyelerinde değil eğitim kurumlarında, okullarda, parklarda, oyun alanlarında olmaları için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bir kez daha Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği olarak yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz.