KADIN
Giriş Tarihi : 28-09-2014 16:41   Güncelleme : 28-09-2014 16:41

Bismillahirrahmanirrahim

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu olarak, "Ortadoğu'daki Gelişmeler Bağlamında Çözüm Süreci" gündemiyle yaptığımız "Urfa Buluşması"nda, katılımcıların ortaklaştığı hususları kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Bismillahirrahmanirrahim

     

Bugün;  Türkiye, Arap-İslam Alemi ve Kürdistan'da hepimizi yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu cümleden olarak "Çözüm Süreci"  ve Türkiye'nin iç barışını yakından ilgilendiren  gelişmeler değerlendirilmiş, tarafların atması gereken adımların acil olarak atılması ve kamuoyunun beklentilerine cevap verilmesi gerektiği inancına ulaşmıştır.

Çözüm sürecinin kalıcı hale gelebilmesi için; ilk adımda sivil, özgürlükçü, adalet zeminini esas alan yeni bir anayasanın hazırlanarak derhal yürürlüğe konulması zorunlu olup, hükümet; izleyeceği yol haritasını bir an evvel ilan etmeli, karşı taraf  da  şiddeti bir hak arama aracı olarak kullanmaktan vazgeçmelidir.

"Arap Baharı" olarak başlayan sürecin Libya'da dış müdahale, Mısır'da dış destekli askeri darbe, Suriye ve Irak'ta kardeş kavgası ve iç savaşa dönüşmesi  bölgeyi istikrarsız hale getirmiştir. ABD ve Batının İslam alemine karşı çıkar ve sömürü merkezli müdahalesi ile İsrail'in güvenliğini esas alan politikalarının İslam dünyasını etnik, dini, mezhebi temelde ayrıştırarak, IŞİD örneğinde olduğu gibi kaosa sürüklediği açıktır. Küresel güçler, bugün bu kaosu gerekçe göstererek "kurtarıcı" rolüne bürünüp emperyal politikalarını bölge ülkelerine dayatmakta, İslam Aleminin duçar olduğu 'cehalet, zaruret ve ihtilaf' zaafları sorunların büsbütün derinleşmesine sebep olmaktadır.

Bölge ülkelerinin tarihi süreç içerisinde batıdan da bağışık olmayan, inkarcı, halka yabancı, ayrıştırıcı ve çatışmacı pratikleri kardeş kavgasına ve asırlık sorunlara sebebiyet vermiştir.  IŞİD'in İslam'ın barış, kardeşlik ve adalet çağrısına uymayan pratiği; dini, etnik, mezhebi farklılıklardan oluşan toplumsal dokuyu tehdit etmektedir. Irak ve Suriye genelinde yaşanan katliamlar, yerinden etmeler İslami esaslara aykırıdır.

Bu sorunların çözümü; dini, mezhebi, etnik aidiyetlere adilane yaklaşmak, sorunların çözümünde şiddeti dışlamak, diplomasi ve ittifakları esas almak, sulhta buluşmaktır.        

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu bileşenleri bölgede yaşanan gelişmeleri yakından ve kaygıyla izlemektedir. Her ne olursa olsun İslam; bu coğrafyanın temel harcıdır. İçerde oluşan ya da oluşturulan kaos ortamı ile özel amaçlar taşıyan dış müdahaleler bu gerçeği değiştiremez.

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu;  coğrafyamız üzerinde oynanan bu tür oyunlara sessiz kalmayacak, hür iradesini ortaya koymaya ve ses vermeye devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.