Spor
Giriş Tarihi : 09-04-2015 02:38   Güncelleme : 09-04-2015 02:38

Ev hizmetlerinde çalışanlara sigorta zorunluluğu

Ev hizmetlerinde çalışanlara sigorta zorunluluğu

Ev hizmetlerinde çalışanlara sigorta zorunluluğu

 

Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenleme 01 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, 1 Nisan’dan itibaren ücretle ve sürekli çalışma şartı aranmadan sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun'un Ek 9'uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Soysal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, “Mevcut uygulamada ev hizmetlerinde çalışanlar 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta ve çalışılan ev, bir işyeri olarak tescil edilmek suretiyle bildirimleri yapılmaktadır. Hâlihazırda ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için ilk önce işyeri bildirgesi verilerek e-bildirge şifresi alınmakta, çalıştırılan için işe giriş bildirgesi verilerek tescili sağlanmakta ve her ay e-bildirge sistemi üzerinden internet yolu ile aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmek suretiyle işlemleri yapılırken 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için sadece ilk başta bir bildirim formu doldurularak Kuruma verilecek ve ayrıca işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi vb. belgeler düzenlemeyecektir. Kurumca belirlenen belgeyi vermeyenler hakkında bir aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İşverenler aynı zamanda 5 puanlık prim indiriminden faydalanacak ve işverenin uzun vadeli sigorta kolları prim oranı % 11’den % 6’ya inecektir. Bu işverene yaklaşık olarak 54 TL prim avantajı sağlayacaktır. Ev hizmetlerinde aynı evde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı primleri ev sahiplerince asgari ücretin % 2’si oranında kuponla ödenecektir. Çalışanlar, istemeleri halinde adlarına % 2 prim ödenen ay için 30 gün üzerinden emeklilik ve sağlık primini asgari ücretin % 32,5’i üzerinden ödeyebilecektir. Emeklilik ve sağlık priminin, iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin primin Kuruma geldiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi istenecek, bu süre içinde ödemeyenlerin hakkı düşecektir. Bunları çalıştıranlar bu Kanun kapsamında işveren sayılmayacaktır. Primlerini kendileri ödediği için hastalık sigortası hariç diğer sigorta kolları uygulanacaktır. (isteğe bağlı sigortalılar, taksi ve dolmuş şoförleri, tarımda süreksiz çalışanlarda olduğu gibi) İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan yardımlardan yararlanılabilmesi için sigortalılığın kaza tarihinden 10 gün önce başlamış olması şartı aranacaktır. Genel sağlık sigortasından faydalanmaları için 30 gün prim ödemiş olmaları ve 60 günden fazla prim borcu olmaması ya da bu süreden fazlaya ilişkin prim borcunun taksitlendirilmesi şartı aranacaktır. İş kazası durumunda bunları çalıştıranlar sorumlu tutulmayacaktır.” Şeklinde konuştu.