GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-09-2015 13:36   Güncelleme : 26-09-2015 13:36

Bayık Ortadoğu demokratikleşmeden kürtler güvende olamaz

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, “Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ı demokratikleştirecek bir strateji ve politika Kürtlere büyük kazandıracak” diyerek Kürt halkının ancak bölgedeki ülkelerin demokratikleştirilmesi ile kendi ulusal varlığını ve özgürlüğünü güvenlik altına alabileceğini söyledi.

Bayık Ortadoğu demokratikleşmeden kürtler güvende olamaz

KNK’nin Brüksel’de gerçekleştirilen Genel Kuruluna yazılı bir mesaj sunan Cemil Bayık, Kürt ulusal mücadelesi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ortadoğu’da Kürtlerin yok etmek üzere kurulan statükocu planların yenilgiye uğradığını belirten Bayık, Kürtlerin ise bütün Kürdistani güçler bir araya gelmeden güçlü olamayacağını ifade etti.

 

Bayık’ın sunduğu mesajda özetlle şunlar belirtildi: “En başta hepinizi saygı ile selamlıyor ve çalışmalarınızda üstün başarılar diliyoruz. Yıllardır çok önemli çalışmalar yürüttünüz. Kürdistan’ın birliğini oluşturmak için yoğun çabalarınız ve emekleriniz oldu ve bu çabalarınız bütün Kürdistan parçaları için önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bütün parçalarda büyük başarılara elde etmiş olan özgürlük mücadelemiz, sizlerin bu çabasını olumlu olarak her zaman hatırlayacaktır.

 

Kürt halk tarihi açısından büyük kazanımların olabileceği, diğer bir taraftan ise büyük tehlikeler ile yüz yüze kalabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu da omuzlarımıza tarihi sorumluluklar yüklemektedir.

 

20’inci yüzyılda Kürt halkı 4 parçaya bölündü ve kültürel soykırım çerçevesinde sömürgeci güçler tarafından yok edilmek istendi. O kadar yaklaştılar ki; nerdeyse Ortadoğu’da Kürt halkı yoktur durumuna getirdiler. Öyle bir politika ile kültürel soykırım yapmaya çalıştılar ki sanki doğal haklarıymış gibi gösteriyorlardı. Bu politikaların sonucunda Kürtler yok olmak ile yüz yüze kaldılar. Fakat bütün bunlara karşı halkımız Kürdistan’ın 4 parçasında büyük bedeller ödeyerek direnişi geliştirdiler.

 

Kürtler bu mücadele sonucunda bir örgütlülüğe kavuştu ve bütün parçalarda önemli mevziler ele geçirdi. Halkımız bu yöntem ile tarihindeki en büyük örgütlülüğe ve bilinç düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişmeler halkımız için çok anlamlı ve büyüktür. Halkımız en büyük gücünü örgütlülüğünden ve yakaladığı bilinç düzeyinden almaktadır.

 

Kürtleri yok etmek üzerine kurulan statükocu planlar yenilgiye uğramaktadır ve Ortadoğu’da statükocu güçlerin yeni arayışlar var. Halkımız da bu süreçte yakaladığı bilinç düzeyi ve örgütlülükle mücadelelerini her gün yükseltmekte ve karşılamaktadır. Kürtler büyük bir mücadelenin sonucunda bugünlere gelebildi. Ortadoğu’nun eski haline dönmesi de artık imkansızdır.  Şüphesiz Kürtler eskiye göre daha iyi bir konumdalar. Fakat bunu da iyi bilmeliyiz ki, doğru bir ideoloji, politika, örgütlülük ve mücadele ile ancak yeni süreçte Kürt halkının kazanımları bir sonuca ulaştırılabilinir.

 

Bu süreçte herkes yoğun bir çaba içinde olmalı, olanaklarını çok iyi kullanmalı ki kendisini iyi bir duruma getirebilsin. Çünkü bu süreçte koşuların değerlendirilmesi ve kedini güç yapma, yeni süreci göğüslemede ve etkili kazanmada çok önemli olacaktır. Bu süreç keskin ve yoğun bir süreçtir. Her yönü ile mücadele gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte koşuları iyi değerlendiremeyenler, hamleler yapamayanlar kaybedeceklerdir; fakat süreci iyi değerlendirenler ve hamlelerini doğru ve zamanında yapabilenler kazanacaktır. Bu sürecin kazanılması doğru hamlelere bağlıdır.  Bu dönemde seyirci kalanlar ve korkaklar yüzde yüz kayıp edeceklerdir. Ortadoğu’da yürütülen bu ağır savaşta hiç bir kazanç şimdilik kalıcı değildir.  Var olan kazanımlar, ancak yaratıcı ve mücadeleci politikalarla ancak kalıcılaştırılabilinir. Bugün Ortadoğu’da uygulanan siyaseti görememek ve buna göre davranmamak tarihsel bir gaflet olacaktır.

 

Bu gerçekliklerden dolayı birlikte hareket etmek Kürt birliği için önemlidir. Bundan dolayı tarihsel bir sorumluluk bütün Kürdistani güçlerin omuzlarındadır. Sadece partilerin ve bir parçanın çıkarları için hareket etmek büyük bir yanılgı anlamına geliyor. Bütün Kürdistani güç ve dinamikler bir araya gelmeden, Ortadoğu’daki siyasi ortamda insan, “Ben güçlüyüm” diyemez. Bu süreçte insan hem kazanç ve başarı hem de tehlikelerle karşı karşıya geliyor. Böyle olanaklar ancak 50 ya da 100 yılda ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra bu olanaklar iyi değerlendirilmezse; 50 yıl sonra halkın gücü ve bir Kürdistan gerçekliği ortada kalmaz. Bundan dolayı bu süreçte Kürtler için en büyük güç ve sinerji ulusal birlik ile hareket etmektir.

 

Ulusal birlik için, demokratik özellikler önemlidir. Bütün Kürt Partilerinin ve siyasi güçlerinin iradesini tanıyanlar esas alınmalı ve hegemonik bir yaklaşım ortaya çıkmamalıdır. İdeolojik ve siyasi farklılıklar gerginlik ve kargaşa nedeni olmasın diye eğer demokratik kültür çerçevesinde ve demokratik mücadele çerçevesinde ele alınırsa, Kürtler güçlenecektir. Eğer ideolojik ve siyasi mücadele bu çerçevede kalır ise, siyasi güçlerin yanlışlıkları veya doğrulukları daha iyi ortaya çıkacaktır; bu Kürt halkını tek değil, öteki partileri ve siyasi güçleri de güçlendirecektir. Eğer sadece bir partinin güçlenmesi şeklinde yaklaşılır ise, öteki partiler ve siyasi güçlere karşı olunmadığını göstermek lazım; O zaman öteki güçler ve siyasi partiler arasındaki sorunlarda daha rahat çözülebilir. Biz PKK ve KCK olarak gücümüzü bütün Kürt Halkının ve bütün siyasi partilerin gücü olarak görüyoruz. Bunu biz tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz ki var olan olanak ve gücümüzü bütün halkımızın ve siyasi partilerin hizmetine koymak istiyoruz. Bu çerçevede bir çaba sahibi olmak için çalışalım.

 

Kürt halkının ulusal birliği kadar, birlikte yaşadığımız diğer halklarla ortak bir mücadele vermek ve demokratik birliktelik kurmak da o kadar önemlidir. Kapitalist modernite Ortadoğu’ya girdiğinde ulus devlet, ırkçılık ve şovenizmden en çok Kürt halkı zarar gördü. Türk, Arab ve Fras iktidarları tarihçe büyük devlet olma kompleksiyle ulus devlet şovenizmini birleştirip, Kürleri ortadan kaldırma siyaseti izlediler. Kürt halkının demokratik ve özgür yaşamını savunması, ulusal varlığını güvenceye alması için, Türk, Arab ve Fars şovenizmi ve ırkçılığının kırılması gerekir. Bu yapılmadan, ulusal var olma ve özgür yaşam her zaman tehlikede olur.

 

Bu çerçevede Kürt halkının bölge halkları ile bir mücadele içinde olması çok önemlidir çünkü Demokratik Türkiye, Demokratik Irak, Demokratik Süriye ve demokratik İran ancak böylesi bir mücadele ile inşa edilebilinir. Bu ittifak politik güç ele geçirme taktiği değildir ve öyle de ele alınmamalıdır. Bu, Bütün Kürt halkının özgürlüğü için bir gereklilik ve stratejik bir zeminde ulusal birliği sağlamak olarak görülmelidir.  Kürtler ancak bölgedeki ülkelerin demokratikleştirilmesi üzerinden kendi ulusunu ve özgürlüğünü güvenlik altına alabilir.

 

Çünkü ancak bu şekilde Türk, Arap ve Fars şovenizminden kurtulmak mümkündür. Tüm inanç ve etnik toplulukların kabul gördüğü bir Ortadoğu ancak bu şekilde oluşturulabilir. Kürt halkının varlığı ve özgürlüğünü bazı devletlerin desteğiyle oluşturamayız. Böyle ilişkiler daimi bir güvenlik oluşturmazlar. Bundan dolayı Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ı demokratikleştirecek bir strateji ve politika Kürtlere büyük kazandıracak.

 

Tarihte bütün toplum ve halklar ideolojik ve fikri özelliklerle gelecek ve kaderlerini belirlemişler. Tüm tarih süreçlerinde, ideolojik olarak güçlenen halklar, gelişmişler.

 

Bu duygu ve düşünceler ile, KNK genel kuruluna katılan tüm yoldaşların ortaya çıkan bu gerçeklik karşısında rollerini en doğru temelde ele alacaklarına inanıyor ve güveniyoruz. Bu temelde çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.