SİYASET
Giriş Tarihi : 24-12-2015 23:13   Güncelleme : 24-12-2015 23:13

Baydemir, cizre ve silopi’de okulların ve hastanelerin askeri üs haline getirilmesini bakanlara sordu:

Rıha Milletvekili Osman Baydemir Cizre ve Silopi başta olmak üzere sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerleşim birimlerinde, okulların ve hastanelerin askeri üs haline getirilme meselesini iki önerge ile meclise taşıdı. Sokağa çıkma yasaklarının hiçbir yasal ve anayasal hukuki temelinin olmadığının altını çizen Baydemir yaşanan hukuksuzluklar ve sivil kayıplara bir de okul ve hastane gibi kamu binalarının askeri üs haline getirilmesinin eklendiğine dikkat çekti. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya şu soruları yöneltti:

Baydemir, cizre ve silopi’de okulların ve hastanelerin askeri üs haline getirilmesini bakanlara sordu:

1- Cizre ve Silopi ilçesinde Bakanlığınıza bağlı kaç okul güvenlik güçleri tarafından kullanılmaktadır?

2- Bakanlığınızca, sokağa çıkma yasağı boyunca, okulların askeri üs olarak kullanılmasına dair bir karar alınmış mıdır? Bu uygulama iç hukukta hangi yasa/yasalara dayandırılmaktadır?

3- Bakanlığınıza, askeri kurum ve kuruluşlardan, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerlerdeki okulların askeri üs olarak kullanılmasına dair yazılı ve/veya sözlü bir talepte bulunulmuş mudur?

4- Cizre ve Silopi’deki öğretmenlerin memleketlerinde hizmet içi eğitim alabileceklerine ait bakanlığınıza ait birimlerce gönderilen bilgi ile askerlerin okullara konuşlandırılması arasında, uygulamada, bir ilişki var mıdır? Bu uygulamalar kurumlar arası bir istişare ile mi gerçekleştirilmiştir?

5- Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında, güvenlik personelleri tarafından, okul araç-gereçleri kullanılarak, aşağılayıcı sloganların yazılmasını soruşturma konusu yapmayı düşünmekte misiniz?

Aynı konu ile ilgili Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması için verilen önergede ise şu sorulara yer verildi: 1- Bakanlığınıza, askeri kurum ve kuruluşlar tarafından, sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerleşim birimlerimde, sağlık merkezlerinin askeri üs olarak kullanımına dair yazılı ve/veya sözlü bir talep olmuş mudur?

2- Başta Cizre ve Silopi olmak üzere, sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerleşim birimlerinde, Bakanlığınıza bağlı kaç sağlık merkezi güvenlik güçleri tarafından kullanılmaktadır?

3- Bakanlığınızca, sokağa çıkma yasağı boyunca, hastanelerin askeri üs olarak kullanılmasına dair bir karar alınmış mıdır? Bu uygulama iç hukukta hangi yasa/yasalara dayandırılmaktadır?

4- Türkiye’nin tarafı olduğu ve savaş hukukunu düzenleyen Cenevre sözleşmesinin 12 Ağustos 1949 tarihli sağlık bölge ve mahallelerine mütallik anlaşma projesi (EK:I) Madde 2’de “Bir sağlık bölgesinde, herhangi bir sıfatla bulunan kimseler bu bölgenin içinde ve dışında askeri harekat veya harp malzemesi istihsaliyle doğrudan doğruya alakadar olan hiçbir işi göremeyeceklerdir” ve Madde 5/b de “Sağlık bölgeleri hiçbir suretle askerce müdafaa edilmeyeceklerdir” denilmektedir. Bu minvalde, güvenlik mensuplarının tüm teçhizatları ile bakanlığınızın sorumluluğu altındaki sağlık merkezlerinde bulunmasını hangi hukuksal kaideyle açıklamaktasınız? Bunların önlenmesine dair bir girişiminiz olacak mıdır?

5- Cizre ve Silopi Devlet Hastanelerinin acil servislerine normalde günde ortalama kaç hasta gelmektedir? Bu ilçelerde sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde hasta sayısı kaç olmuştur?

6- Bakanlığınıza bağlı sağlık merkezlerinin içinde güvenlik personelleri tarafından, hastanelere ulaşabilen hastalara, GBT, kimlik kontrolü yapılması ile hasta ve yaralıların gözaltına alınması gibi uygulamaları soruşturma konusu yapmayı düşünmekte misiniz?