SİYASET
Giriş Tarihi : 26-01-2016 23:03   Güncelleme : 26-01-2016 23:03

HDP'li vekile dağın yolu gösterildi

Mecliste Cizre'nin sesi kısıldı, HDP'li vekile dağın yolu gösterildi

 HDP'li vekile dağın yolu gösterildi

Yaralı insanların ölüme terk edilmesini meclis kürsüsünde dile getiren ve Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın telefonla sesini duyurmaya çalışan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş’a müdahale eden ve hareketler savuran AKP Milletvekili Abdullah Başçı, Sarıyıldız için de, “Ne işi var orada defolsun dağa gitsin” Kürtlere ve vekiline dağın yolunu gösterdi. 

Cizre’de yaşanan insanlık dışı katliamlar ve yaralıların ölüme terk edilmesini gündeme getiren HDP’li vekiller AKP’lilerin saldırısına uğradı. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cizre’de yaşananları Genel Kurul’da gündeme getirerek, kürsüden günlerdir Cizre’de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın sesini telefonla genel kurula duyurmaya çalıştı. Ancak Danış Beştaş’a AKP’li vekiller hakaret ederek Sarıyıldız’a da dağın yolunu gösterdi. 

Mecliste yaşanan tartışmanın tutanakları şöyle: 

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Doğrusu bize yönelik eleştirilerde genellikle bölgede, Kürt illerinde, kürdistan illerinde meydana gelen olayları…
ZEKİ AYGÜN (Kocaeli) – Bırak “kürdistan”ı ya, Türkiye Cumhuriyeti.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – …
Şu anda 24 insan, birisi bugün daha da ağırlaştı, can çekiyor ve on dakikalık mesafede Şırnak Valisini İçişleri Bakanı aşamıyor. Bugün Başbakana da aktardık. O yaralıların ister sivil olsun -hepsinin sivil olduğunu da söyleyeyim, hepsinin- isterse örgüt mensubu olsun, isterse başka bir kimlikte, inançta, dilde olsun o yaralıları tedavi etmek devletin temel görevlerindendir. Kasten, taammüden  planlayarak insanlar ölüme terk edilemez. Şu anda savaşta bile -savaş olduğu kabul edilmiyor ama- savaşın en korkunç dönemlerinde bile, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında bile alenen dünyanın gözünün içine baka baka yaralılar ölüme terk edilmemiştir. 
Şu anda telefon hattımızda Şırnak Milletvekilimiz Sayın Faysal Sarıyıldız var ve kendisi orada, sokağa çıkma yasağının olduğu bölgede ilk günden beri orada ve kendisi size hitap edecek.
Buyurun Faysal Bey.
(Hatip tarafından cep telefonundan bir ses kaydı dinletilmeye başlandı) (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Sayın Beştaş, böyle bir usul yok. Hayır, kürsüden siz hitap edeceksiniz, size konuşma sözü verdim.
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Orada ne işi var onun?
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Böyle bir usul yok efendim, bunu kabul edemeyiz.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan…
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Ne işi var onun orada?
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Faysal Bey milletvekilidir, yapamazsınız öyle!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, bir müsaade eder misiniz?
BAŞKAN – Kürsüden siz hitap edersiniz.
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Yeter be, yeter!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Şu anda Faysal Bey bu Parlamentonun milletvekili, buranın üyesidir.
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Yeter be!
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Allah Allah ya!
BAŞKAN - Sayın Beştaş…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Buranın üyesidir.
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Defolsun, gitsin dağa!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Faysal Bey bu Parlamentonun üyesidir, üyesi!
BAŞKAN – Sayın Beştaş, kürsüye hitap etmek üzere siz geldiniz.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – O da sizin gibi hakka sahiptir, tamam mı?
ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) – Hayır.
BAŞKAN – Kürsüden ancak siz hitap edebilirsiniz.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Onu da halk seçti. (Gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, Faysal Bey milletvekilidir, milletvekilinin sözünü kesemezsiniz!
BAŞKAN - Sayın Beştaş…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Benim sözümü kesemezsiniz!
BAŞKAN – Sizin sözünüzü kesemem.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Ben şu anda bir milletvekili...
BAŞKAN – Telefondaki sözü kesebiliriz, telefondaki sözü kesebiliriz.
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Hayır, Faysal Bey milletvekili olduğu için…
BAŞKAN - Sayın Beştaş, kürsüye siz çıktınız, kürsü hatibindir, lütfen!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Ya, bu yaptığınız gerçekten utanç verici!(AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Ya, milletvekilinin sesinden niye korkuyorsunuz, niye korkuyorsunuz milletvekilinden? (Gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri…
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Faysal Bey’in sesinden mi korkuyorsunuz? Ayıp ya, milletvekilidir! (Gürültüler)
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Bu yaptığınız…
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, hatip konuşuyor!
(AK PARTİ sıralarından gürültüler)
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, hatip konuşuyor.
Buyurun Sayın Beştaş.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Benim üç dakikam gitti.
BAŞKAN – Hayır, siz kendiniz açtınız.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Bir kere, bu Parlamentoda bu şekilde protesto etmekle ölümlerin arkasında duruyorsunuz, bu cinayetleri destekliyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şu anda Şırnak Milletvekilimiz, o da sizin gibi halkın oyuyla seçildi, o da bu Parlamentonun bir üyesi. Şu anda buraya gelmiyor çünkü halk orada büyük bir katliam tehdidi altında. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  Sizler bir Parlamento üyesinin buraya hitap etmesini engelliyorsunuz.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Bu, sizin suçluluğunuzu gösterir, bu panik sizin suçlu olduğunuzu gösteriyor.
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Faysal Beyin söylemlerini siz söyleyin.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Faysal Sarıyıldız bir Milletvekilidir, bunu asla unutmayın, bunu asla unutmayın.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) –Milletvekiliyse gelsin konuşsun burada.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Tabii ki buraya gelecek ve sizin yaptığınız zulmün… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
Bir kere, dinlemesini öğrenememişsiniz. Bir kere asgari koşullardan uzaksınız, gerçekten. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibi dinleyelim.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Lütfen müdahale eder misiniz!
BAŞKAN – Sayın Hatip, siz de şahsiyetle uğraşmayın, Genel Kurula hitap edin.
Buyurun.
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, uğultudan dolayı dinleyemiyorum.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Nerede…
MUHAMMET BALTA (Trabzon) – Kendisi gelsin, telefonu değil.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Ya bir bağırmayı kes ya!
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Bağırırım, sen bağıramazsın.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – O cırtlak sesinle bağırmayı kes, kes sesini!
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Oradan bağıramazsın buraya!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Kes sesini!
BAŞKAN – Buyurun Sayın Beştaş.
Sayın Enç… Sayın Enç…
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Meral Hanım, dikkate almayın.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, siz müdahale etmemekle tarafsızlığınıza gölge düşürüyorsunuz.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Tarafsızlıktan bahsediyor ya. Gelsin burada kendisi konuşsun.  
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Meral Hanım, Şırnak’ta yaşanan durumu anlatın.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Gerçekten, deminden beri, dört dakikadır, bu protestoya bilerek ve isteyerek izin verdiniz.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Ne protestosu?
 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Bizim konuşmamızı engellediğiniz gibi Şırnak Milletvekilimizin de konuşmasını engellemiş oldunuz.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Gelsin konuşsun burada, gelsin buraya. 
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Şu anda bizim tek gündemimiz var…
BAŞKAN – Lütfen sayın milletvekilleri…
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Tek gündemimiz var, 24 yaralı bilerek ve istenerek, tahammülden öldürülüyor ve bunun katili şu anda karar mercisinde olan insanlardır.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Şehit annelerine söyle onu, şehit annelerine söyle.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Şu anda bu kararı verenlerin hepsi bu cinayetin ortağıdırlar. Dünyanın gözü önünde insanları ölüme terk etmek cinayettir ve katliamdır. Burada bağırarak burada kendinizce haklı göstereceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sayın hatibi dinleyelim.
Buyurun.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sayın Başkanın da bugünkü tutumunun kesinlikle doğru olmadığını son olarak bir kez daha ifade edeyim.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Sizin yaptığınız her şey doğru, her şeyi mükemmel yapıyorsunuz!
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Yani, burada sizler konuşurken büyük bir metanetle dinlemeye çalışıyoruz. Birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var, gerçekten birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bütün problemleri ancak konuşarak çözebiliriz. Konuşmadan çözülebilecek, savaşla, şiddetle, ölümle çözülebilecek bir problem yoktur ve biz bunun için buradayız, demokratik siyaset için buradayız ve siyaset bu problemi çözemediği için, demokratik siyaset bu probleme el atamadığı için şu anda insanlarımız yaşamını yitiriyor. (AK PARTİ ve HDP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen.
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sizler kendi tutumunuzu ve haksızlığınızı bu şekilde göstermiş oldunuz. Gerçekten ne kadar haksız olduğunuzu bir kere daha görmüş olduk.
Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…
BAŞKAN –  Buyurun Sayın Elitaş.
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Konuşmacı, güneydoğuda ortaya çıkan olaylarla ilgili bu konuda güvenlik güçlerinin terör örgütüyle yaptığı mücadelede terör örgütünün başını ezmek için yaptığı gayretler için “Karar vericiler katillerdir.” diye ithamda bulunmuştur. Karar vericilerden biri olarak bu ithama cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Elitaş.
İki dakika süre veriyorum sataşmadan dolayı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
 
 
Katil tartışması

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsü milletin kürsüsüdür, katillerin sözcülerinin kürsüsü değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Sizsiniz katil!
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sen bütün o katliamların altında imzası olan birisin, tüm katliamların altında imzan var senin!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri gidecek, bu milletin geleceğini, bekasını engellemeye çalışanlarla mücadele edecek, siz burada katilleri savunacaksınız. (HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, size yapılmasını istemediğinizi siz de başkasına yapmayın.
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – 24 yaralının hesabını ver sen!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Karne almak için gitmiş çocukların okullarına, bahçelerine bomba koyacak, siz onları alkışlayacaksınız.
ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) – Gelin onu araştıralım, haydi araştıralım!
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Kim koymuşsa alçaktır! Kim koymuşsa şerefsizdir! Kim o bombayı koymuşsa alçaktır! Senin devletin iyi bilir kimin koyduğunu!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Teröristler ölecek, ailelerinin almasına izin vermeyeceksiniz, belediyeleriniz getirecek ve onları, o teröristlerin cenazelerini siz mezbahada bekleteceksiniz, istismar edeceksiniz.
ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) – Siz bu halka, kadınlara, çocuklara nasıl o ithamda bulunursunuz?
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kürt halkına zulmedeceksiniz “Kürt adına konuşuyorum.” diyeceksiniz.
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) –  70 yaşındaki anadan bahsediyorsun, ayıp, ayıp!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Hendekler kazacak, çukurlar ortaya koyacaksınız ve siz “Kürt milletini savunuyorum.” diyeceksiniz. Kürtler sizden illallah diyor. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Bir sen kaldın Kürtler adına konuşan!
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Cinayet işliyorsunuz cinayet!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz Kürtler adına değil, taşeron olduğunuz ülkeler adına konuşuyorsunuz.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Cinayet işliyorsunuz!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Siz Kürleri savunmuyorsunuz, siz taşeron olduğunuz ülkelerin ateşlediği fitili elinize verdiği bombalarla ortaya çıkmaya çalışıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Şu anda bir cinayet işliyorsunuz!
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Bir kere burada geliyorsanız, o milletvekili gelip burada konuşacak, teröristlerle beraber, bir olacak değil, gelip burada bir milletin kürsüsünde konuşacak, başkası vasıtasıyla değil. İç Tüzük’te yazar…
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Bodrumda olan insanların ölümünden siz sorumlusunuz.
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Otur yerine…
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Hepsinden siz sorumlusunuz.
BAŞKAN – Sayın milletvekilleri…
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – İç Tüzük’te der ki: “Milletvekili eğer imkânı yoksa yazılı beyanatını verir.” ama burada olduğu sürece. Siz burada kalkıyorsunuz, telefondan konuşturmaya çalışıyorsunuz.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Hepsinden siz sorumlusunuz.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) – Şehit ailelerine anlat onu.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Annesin, kadınsın böyle konuşma, yakışmaz sana, barış dilini kullan barış dilini.
EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Tekrar söylüyorum, bu milletin kürsüsü, bu milletvekilleri millet adına konuşurlar, teröristler adına değil.
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)
İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Baluken…

DİHA