GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-02-2016 10:21   Güncelleme : 04-02-2016 10:21

CHP’Lİ VEKİL BİNGÖL’ÜN SORUNLARINA DA ÇÖZÜM ARIYOR

Av. TANAL, Sağlık Bakanı Mehmet MÜZEZZİNOĞLU’na sordu: Bingöl Kiğı ilçesinde hasta sayısının fazla olması sebebiyle diyaliz ünitesi kurulacak mı?

 CHP’Lİ VEKİL BİNGÖL’ÜN SORUNLARINA DA ÇÖZÜM ARIYOR

CHP’nin İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut TANAL, Böbrekleri iflas etmiş kişinin kanda biriken toksin maddelerin tıbbi cihazlarla dışarı atılması için haftada 3 gün 4 saat süreyle diyalize girmesi hayatını devam ettirebilmesi için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Hastalar haftanın diğer günlerinde de ilaç tetkik gibi işlemler için hastanelerde bulunmaktadırlar.Diyerek TBMM’ye Sağlık Bakanı MÜEZZİNOĞLU’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut TANAL, Bingöllü vatandaşlardan gelen şikâyetleri gündemine alarak Bingöl ilinin Kiğı ilçesi başta olmak üzere Bingöl İlinin diğer ilçelerinde de Diyaliz Merkezlerinin olmamasının, İlçelerde ve köylerdeki diyaliz hastalarının özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntılar yaşamasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bu durumda İnsan Haklarının da ihlal edildiğini belirterek bu konuda biran önce çözüm sağlanmalıdır.” Dedi.

TANAL; “Özellikle sağlık konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verilememesi ve vatandaşlarımızın özellikle kışın sert ve ağır geçtiği bölgelerde sağlık konusunda mağdur olması Anayasa’mızda yer alan Sosyal Devlet İlkesini ihlal edildiği anlamını çıkarabilmemize neden olmaktadır.” Dedi.

Av. Mahmut TANAL, “Sosyal Devlet ilkesini benimsemiş bir hukuk devletinde 2016 yılında hala insanlarımız Tedavi olmak için Kilometrelerce yol kat ediyorlar, gerçekten üzücü olan bu durumun çözümü biran önce sağlanmalı. Vatandaşlarımız Sağlık gibi temel haklarının yerine getirilmemesinden şikâyet ettirilmemelidir” Dedi.

CHP’nin İstanbul Milletvekili olan ve Hukukçu kimliği ile İnsan Haklarının İhlal edilmemesi gerektiğini her fırsatta savunan Mahmut TANAL Bingöl ilinde yaşayan vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.

TANAL’ın Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na verdiği soru önergesinin içeriği şu şekilde;

.

1)      Bingöl iline bağlı ilçelerde diyaliz merkezleri var mıdır? Diyaliz Merkezleri varsa ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi ilçelerde diyaliz merkezleri vardır ve diyaliz merkezlerinin isimleri nelerdir? Diyaliz merkezleri yoksa bu durum Anayasa’nın 56. Maddesinin ihlal edildiği anlamına gelmemekte midir?

2)      Diyaliz tedavisi mahiyeti itibarıyla ertelenemez ve ikame edilemez bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle İlçelere Diyaliz merkezleri açılacak ve gereken sağlık hizmeti sağlanacak mıdır? Bingöl iline bağlı ilçelere hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmeti ne zaman götürülecektir?

3)      Bingöl iline bağlı ilçelerde Diyaliz Merkezlerinin olmaması ve hastaların özellikle kışın sert geçtiği ilçe ve köylerde zorlu şartlarda diyaliz tedavisi olmak için il merkezlerine gitmeye mecbur bırakılması Anayasa’da yer alan “Sosyal Devlet” ilkesine aykırılık teşkil etmemekte midir?

4)      Bingöl Kiğı ilçesinde hasta sayısının fazla olması sebebiyle diyaliz ünitesi kurulacak mıdır? Diyaliz merkezi kurulacaksa ne zaman kurulacaktır?

5)      Servis hizmetinin diyaliz tedavisi gören vatandaşlarımız için gereklilik olduğu göz önüne alınırsa; Diyaliz tedavisi gören vatandaşlarımız için hangi ilçelere servis hizmeti verilmektedir?

6)      Bingöl ilinin Sancak ilçesinde yaşayan diyaliz hastası vatandaşlarımızın yararlandığı servis hizmetine son verildiği doğru mudur? Doğru ise Sancak ilçesindeki servis hizmetine son verilmesinin yasal gerekçesi nedir? İlçede servis hizmetine son verilmesi ve diyaliz hastası vatandaşlarımızın mağdur edilmesi Anayasa’nın ihlal edildiği anlamına gelmemekte midir? Sancak İlçesinde diyaliz tedavisi gören vatandaşlarımızın yararlanması için servis hizmeti erilecek midir? Servis hizmeti verilecekse ne zaman verilecektir?